Za stanovništvo

Dr Korkut-Tešić, poliklinika

Delatnosti: dermatologija, dijetetika i nutricionizam, endokrinologija, fizikalna medicina, gastroenterologija, ginekologija, hematologija, hirurgija, interna medicina, kardiologija, laboratorija, neurologija, onkologija, opšta medicina, ortopedija, pedijatrija, proktologija, psihijatrija, psihologija, radiologija, radiologija - ultrazvučna dijagnostika, urologija

Adresa: Srpskocrkvena 26

Mesto: 22320 Inđija

Telefon: 022 555 522

E-mail: info@poliklinikakorkut.rs

Website: https://poliklinikakorkut.rs/usluge/


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova