Za stanovništvo

Informacije o obradi podataka o ličnosti iz oblasti ljudskih resursa (selekcija kandidata za posao)

Rukovalac podacima o ličnosti

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) je Rukovalac Vaših podataka o ličnosti prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije. Društvo kao Rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu obrade podataka o ličnosti.

Adresa: Trešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija, PIB 102608229, Matični broj 17456598.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Društvo je imenovalo Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Možete ga kontaktirati na e-mail adresu zastitapodataka@wiener.co.rs ili na adresu sedišta Društva uz naznaku za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Svrhe obrade podataka o ličnosti i kategorije/ vrste podataka o ličnosti koji se obrađuju

Ove informacije o obradi podataka o ličnosti opisuju kako Društvo obrađuje podatke o ličnosti kandidata za posao, koji apliciraju putem portala za zapošljavanje, putem sajta Društva na stranici https://wiener.co.rs/karijera/, kao i dostavljanjem svojih podataka na sajmovima zapošljavanja i sl.

Društvo prikuplja i obrađuje različite kategorije/vrste podataka o ličnosti. Tako Društvo npr. obrađuje podatke o ličnosti (ne ograničavajući se na iste) koje kandidati dostave kroz svoje biografije i kroz svoj CV.

Pravne osnove obrade

Društvo podatke o ličnosti obrađuje na zakonit način primenjujući određeni pravnih osnov:

 • Priprema za zaključivanje ugovora o radu (proces selekcije kandidata).

Primaoci podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti vrši se na području Republike Srbije, interno u Društvu, u okviru organizacionih jedinica i njima imaju pristup samo ovlašćeni zaposleni, kojima je u opisu poslova selekcija kandidata ili rukovodioci kojima se podaci o ličnosti dostavljaju prilikom priprema za razgovor za posao sa kandidatima.

U svakom slučaju Društvo preduzima sve potrebne mere da vaši podaci budu zaštićeni.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

U zavisnosti od svrhe obrade i pravnog osnova obrade podataka o ličnosti, informišemo Vas da imate sledeća prava:

 • Pravo na pristup Vašim podacima o ličnosti;
 • Pravo na ispravku Vaših podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni;
 • Pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti ako je primenjivo;
 • Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti pod određenim okolnostima, na primer kada uložite prigovor na tačnosti podataka o ličnosti, a za vreme dok ne proverimo njihovu tačnost;
 • Pravo na prenos podataka o ličnosti (ukoliko je primenjivo);
 • Pravo na prigovor obradi podataka koja se temelji na našem legitimnom interesu;
 • Pravo na prigovor na automatizovano pojedinačno donošenje odluka (ukoliko je primenjivo).

Prigovor možete uputiti/dostaviti na sledeće načine:

 • na adresu elektronske pošte konkurs@wiener.co.rs
 • pisanim putem na adresu Wiener Stadtische osiguranje ado Beograd, Trešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Rok u kojem će podaci o ličnosti biti čuvani

Podatke o ličnosti kandidata za posao koji nisu prošli postupak selekcije čuvamo dodatnih godinu dana od dostavljanja podataka, nakon čega se podaci brišu iz naše evidencije.

Ukoliko ne želite da vaše podatke čuvamo u navedenom roku, molimo da nam se obratite na jedan od sledećih načina:

 • elektronskom poštom na adresu konkurs@wiener.co.rs;
 • ili pisanim putem na našu adresu sedišta Društva uz naznaku za Sektor za ljudske resurse.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U svakom trenutku možete podneti pritužbu na obradu Vaših podataka o ličnosti ukoliko smatrate da je obrada izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nadležnom nadzornom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.