SNAŽNO KAD JE VAŽNO

Predstavljamo Vam
Wiener aplauz!

Wiener Städtische osiguranje kao društveno odgovorna kompanija posebno vrednuje posvećenost, istrajnost i odgovornost koju su pokazali zaposleni u zdravstvenim ustanovama, policiji, vojsci, službama za dostavu, Crvenom krstu i drugim volonterskim organizacijama tokom borbe sa pandemijom izazvanom virusom COVID-19.

Upravo za njih, u okviru kampanje Wiener aplauz obezbeđeni su značajni popusti na premije osiguranja koje u svojstvu fizičkog lica mogu ugovoriti zaključivanjem polisa osiguranja do kraja septembra tekuće godine.

Popusti na premije osiguranja u iznosu od 5 do 10% obezbeđeni su za polise individualnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja kuća, stanova i stvari u njima, dok popust na ukupnu premiju po osnovu ugovora o mešovitom životnom osiguranju sa pripadajućim dopunskim pokrićima iznosi 6.5%.

Pozivamo sve heroje društva: lekare, medicinske sestre i tehničare, zaposlene u policiji, vojsci, službama za dostavu, sve hrabre volontere koji su dali neizmeran doprinos u borbi za očuvanje našeg zdravlja da iskoriste pogodnosti koje smo pripremili za njih i obezbede sveobuhvatnu zaštitu za sebe, svoje najbliže, stečenu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Popunite formular u nastavku. Naši prodajni savetnici će se javiti u najkraćem roku.

Za više informacija dostupan je Call centar na 0800 200 800 i 011 2209 800 od 08 do 18 h radnim danima, kao i sve poslovnice u mreži Wiener Städtische osiguranja.

Dok Vi brinete o našem zdravlju mi čuvamo ono što je Vaše!

Svim novim klijentima koji zaključe polise osiguranja po uslovima koji su definisani kampanjom Wiener aplauz omogućeno je direktno učlanjenje u program Wiener klub, čime ostvaruju pravo na brojne pogodnosti programa Wiener kluba.

Osiguranje domaćinstva

Prema podacima Sektora za vanredne situacije Republike Srbije poplave i požari svake godine naprave štetu na teritoriji Srbije u iznosi od najmanje 100 miliona evra. Rizici kojima je imovina izložena se povećaju, a procenjuje se da će se naša zemlja u vremenu koje je pred nama, biti na sve većem udaru prirodnih katastrofa.

Osiguranje domaćinstva namenjeno je vlasnicima ili zakupcima kuća ili stanova. Pokriva sledeće rizike: požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, poplava, bujica, izlivanje vode iz kanalizacionih i vodovodnih cevi, provalna krađa, lom stakala, odgovornost prema trećim osobama.

Vaš komfor ne bi trebalo da zavisi od pomoći drugih. Obezbedite sigurnu zaštitu za svoj stan, kuću, stvari u njima.

Za dodatne informacije i detaljnija objašnjenja o osiguranju domaćinstva - zatražite ponudu, posetite Webshop, pozovite Call centar na 0800 200 800 i 011 2209 800 od 08 do 18 h radnim danima, posetite poslovnice u mreži Wiener Städtische osiguranja.

Zašto je važno?

Važan je naš dom

Naša kuća nije samo kamen na kamenu, nije samo spoj četiri zida i krov. Zato osiguravamo imovinu da sutra osvanemo u svom srećnom domu gde nas okružuje sve ono što nam je važno.

Požar

Trenutak nepažnje može da izazove požar, koji će ugroziti ono što ste godinama stvarali. Ne prepustite ništa slučaju, osigurajte svoj dom na vreme.

Izliv kućnih instalacija

Lako možete postati žrtva poplave zbog tuđeg nemara ili nesrećnog spleta okolnosti. Ne prepustite ništa slučaju, osigurajte svoj dom na vreme.

Provalna krađa

Neki jednostavno ne cene tuđi trud i uspeh, zato su provale i krađe deo naše svakodnevnice. Ne prepustite ništa slučaju, osigurajte svoj dom na vreme.

Nezgode se dešavaju i kada niste tu

Elementarne nepogode, požari, izlivanje vode, lom stakala... ne biraju vreme kada će se dogoditi. Često se dese i kada niste u stanu, ne znate odmah za njihov nastanak, a protokom vremena šteta postaje veća. Požar zahvata veći deo stana i stvari, voda se izliva i na stanove ispod Vašeg, a oluja kroz polomljena prozorska stakla nanosi štetu i stvarima i samom domu. Suština osiguranja domaćinstva i stvari u domu jeste da Vam omogući finansijsko pokriće ukoliko se nezgoda dogodi i pomogne Vam da prebrodite događaj za saniranje kojeg biste inače morali da izdvojite nova sopstvena sredstva.

Važno je imati finansijsko pokriće kada se šteta desi

Pored ostalih nezgoda koje mogu da zadese Vaš dom i stvari u njemu, tu su i provalne krađe. Šteta koja nastane u njima najčešće se odnosi na stvari koje su nam posebno važne i koje je teško povratiti, ponovo naći. Osiguranje koje pokriva i provalne krađe omogućava finansijsko pokriće ako se dogode, i pruža Vam dodatnu sigurnost.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

„Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.“

Donesite još danas mudru odluku i uložite u ono najvažnije – u svoje zdravlje i u svoj život. Pokažite odgovornost prema sebi i članovima svoje porodice, zaštitite ih onda kada im bude bilo najpotrebnije i učinite budućnost bezbrižnijom. Wiener Städtische dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vam omogućava efikasnu medicinsku zaštitu i pružiti pokriće za najkvalitetnije lečenje u zdravstvenim ustanovama.

Polisa obezbeđuje

•usluge najboljih lekara
•dostupnost lekara 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno
•brzo i lako zakazivanje pregleda, bez čekanja i nepredviđenih odlaganja
•slobodu izbora zdravstvene ustanove i lekara kod koga ćete se lečiti
•usluge u više od 700 privatnih i državnih zdravstvenih ustanova
•savremene metode lečenja
•refundaciju troškova lečenja ako se koriste usluge ustanova van naše mreže

Call centar

Za zakazivanje pregleda, informacije o polisi osiguranja, kao i savetovanje o načinu ostvarivanja Vaših prava, na raspolaganju Vam se nalaze naši lekari koji rade u medicinskom Call centru. Oni su Vam dostupni 24 časa, 7 dana u nedelji na broju telefona 011 22 09 808.

Aplikacija "Wiener Zdravlje"

Osiguranicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja dostupna je aplikacija "Wiener zdravlje" koju je moguće besplatno preuzeti sa „Google Play“ i „App Store“-a.

Aplikacija omogućava brzo i lako zakazivanje pregleda, precizan uvid u osiguravajuće pokriće, prikaz svih dospelih zahteva, kao i mogućnost dostave dokumentacije medicinskoj ustanovi ili Wiener Städtische osiguranju.

Životno osiguranje

Želite da bezbrižno štedite uz osiguranje? Pre nego što pročitate sadržaj ove stranice, pažljivo razmislite o odgovorima na sledeća pitanja:

•Da li želite da obezbedite finansijsku stabilnost sebi i svojim najbližima?
•U slučaju da se Vama nešto desi, želite li da Vaša deca budu finansijski zbrinuta?

Dobro je znati...

Kod planiranja ličnih i porodičnih finansija bitno je istaći da nije važno koliko zarađujete, već koliko možete da uštedite. Ulaganje u životno osiguranje odraz je Vaše odgovornosti i težnje za dugoročnim planiranjem.

3D osiguranje je najsveobuhvatnije i najfleksibilnije životno osiguranje, koje Vam pruža mogućnost ulaganja u osiguranje bez obzira na godine starosti i zdravstveno stanje. Kod ove vrste osiguranja istovremeno štedite novac i imate životno osiguranje. Po isteku ugovora o osiguranju uštedećete znatna finansijska sredstva i raspolagati njima. Ukoliko se Vama nešto desi, Vaša deca bi bila zbrinuta isplatom osigurane sume bez obzira na prethodni period trajanja ugovora i iznos uplaćene premije.

Ključne informacije za Vas:

•Osigurajte život i štedite – sve na jednoj polisi osiguranja.
•Po isteku ugovora o osiguranju, isplaćuje se osigurana suma, uvećana za pripisanu dobit.
•Dopunska osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, hirurških intervencija i osiguranje od malignih bolesti.

Reč klijenata

Važno je mišljenje naših klijenata

Deo izjava zadovoljnih klijenata
Kontakt

Zatražite ponudu