Za stanovništvo

Zaštita podataka o ličnosti

Poštovani korisnici naše web prezentacije, Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd posluje u skladu sa principima poslovanja koji poštuju najviše standarde poštovanja privatnosti. Vaše lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo putem naše web prezentacije, čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS koristeći savremene tehnološke postupke.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg eksplicitnog pristanka.Pod ličnim podatkom, a prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podrazumeva se svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kojem je izražena, i na nosač informacija, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije i sl. Tako, na primer, lični podatak je ime, prezime, jedinstveni matični broj građanina, adresa stanovanja i sl. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti je Zakon ili saglasnost fizičkog lica, na koga se podaci odnose.

Popunjavanjem polja na kontakt stranici naše web prezentacije, upoznajete nas sa Vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ličnih podataka. Datu saglasnost možete opozvati. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive, a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

Podatke prikupljamo isključivo radi postupanja po Vašem zahtevu, i podatke mogu koristiti samo zaposleni u Društvu, a dostavljeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan (rukovodimo se načelom srazmernosti).

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sprovodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Na koje sve načine možete podneti prigovor?