Za stanovništvo

Total Insurance

Mesečna premija već od 14 evra omogućava lečenje najtežih bolesti i pokriće putnih troškova i smeštaja do 1.000.000 evra godišnje, posredstvom  mreže Wiener Doctors koja obuhvata bolnice u više od 40 zemaljaU isto vreme, osiguranjem života štedite za budućnost Vašeg deteta.

Total Insurance je osiguranje koje Vam omogućava da svom detetu pružite dugotrajnu sigurnost. Do 19. godine života, Vaše dete će biti obezbeđeno osnovnim paketom osiguranja koje ima štedni karakter, a po isteku ovog perioda Total Insurance prerasta u osiguranje života. Sa navršenih 20 godina života osiguranika, ostvaruju se glavne prednosti: akumuliranim sredstvima može se raspolagati na najrazličitije načine.

Ako ugovor zaključite odmah po rođenju deteta, po isteku 20 godina, Vaše dete stiče mogućnost da na jednostavan način stečeni kapital iskoristi za svoje potrebe, bilo da ih uloži u životno osiguranje, rentu, za školovanje, podigne ih kao keš, ili napravi za sebe najbolju kombinaciju ponuđenih mogućnosti.

Posebne  pogodnosti koje ostvarujete ovim osiguranjem su i:

  • oslobađanje od plaćanja premije u poslednjoj godini osiguranja
  • članstvo u Wiener Klubu koje Vam pruža brojne popuste

Wiener Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta. Saznajte više

Uz ovo osiguranje, samo za lica starija od 14 godina, moguće je ugovoriti: