Za stanovništvo

Porodični sef PLUS

Iako znamo da je novac najlakše potrošiti, kupujemo stvari koje nam nisu neophodne, ne razmišljajući mnogo o budućnosti.

Uvedite još danas dobre navike u svoj život: Porodični sef je osiguranje sa jednokratnom uplatom koje štiti ono najvrednije, život, a predstavlja i sigurnu investiciju na duži period. Trajanje ovog osiguranja može biti minimum 5 a maksimum 25 godina.

Porodični sef – po Vašoj meri!

Glavna karakteristika ovog proizvoda životnog osiguranja je fleksibilnost ulaganja novca. Tri različita nivoa  Porodičnog sefa daju Vam mogućnost da kombinujete elemente osiguranja i štednje prema Vašim potrebama.

Uz životno osiguranje pametno ćete uložiti svoj novac u ono najvrednije – život, istovremeno štedeći kako biste lakše dostigli svoje želje i snove.

Tri nivoa:

1. nivo: osiguranje

2. nivo: štednja

3. nivo: štednja + osiguranje

1. nivo : OSIGURANJE

Prvi nivo proizvoda životnog osiguranja Porodični sef obezbeđuje osiguranje lica za slučaj:

  • doživljenja – isplaćuje se osigurana suma i pripisana dobit
  • prirodne smrti – isplaćuje se osigurana suma i do tada pripisana dobit
  • smrti usled nezgode – isplaćuje se dvostruka osigurana suma i do tada pripisana dobit

Zaštitite sebe i svoje najdraže.

Jednom uplatom osiguravate život i investirate u budućnost.

Ko se može osigurati?

Lica od navršenih 14 do 70 godina, sa istekom ugovora maksimalno u 75. godini starosti.

Primer
Pol osiguranika

Muško

Žensko

Starost osiguranika

40 godina

40 godina

Trajanje ugovora

20 godina

20 godina

Jednokratna premija

5.000 EUR

10.000 EUR

Osigurana suma

6.118 EUR

12.316 EUR

2. nivo: ŠTEDNJA

Drugi nivo proizvoda  Porodični sef obezbeđuje osiguranje lica za slučaj doživljenja isteka trajanja ugovora, kada se isplaćuje osigurana suma i pripisana dobit.

Ovo osiguranje može biti idealan poklon – obezbedite budućnost Vašoj deci i/ili unucima.

Ko se može osigurati?
Lica od rođenja do navršenih 70 godina, sa istekom ugovora maksimalno u 75. godini starosti.

Primer
Pol osiguranika

Muško

Žensko

Starost osiguranika

do 1 godine

do 1 godine

Trajanje ugovora

20 godina

20 godina

Jednokratna premija

5.000 EUR

10.000 EUR

Osigurana suma

6.185 EUR

12.375 EUR

Pol osiguranika

Muško

Žensko

Starost osiguranika

40 godina

40 godina

Trajanje ugovora

20 godina

20 godina

Jednokratna premija

5.000 EUR

10.000 EUR

Osigurana suma

6.118 EUR

12.316 EUR

3. nivo: ŠTEDNJA + OSIGURANJE

Treći nivo proizvoda životnog osiguranja Porodični sef obezbeđuje osiguranje lica za slučaj:

  • doživljenja – isplaćuje se osigurana suma i pripisana dobit
  • prirodne smrti nakon perioda odloženosti – isplaćuje se osigurana suma i do tada pripisana dobit smrti
  • usled nezgode nakon perioda odloženosti – isplaćuje se dvostruka osigurana suma i do tada pripisana dobit

Izaberite koliko ćete dugo štedeti i u kom momentu ćete uključiti i osiguranje.

Ko se može osigurati?

Lica od navršenih 14 do 70 godina, sa istekom ugovora maksimalno u 75. godini starosti.

Primer
Pol osiguranika

Muško

Žensko

Starost osiguranika

40 godina

40 godina

Trajanje osiguranja

20 godina

20 godina

Period odloženosti

10 godina

1 godina

Jednokratna premija

5.000 EUR

10.000 EUR

Osigurana suma

6.288 EUR

12.344 EUR

  • Jednokratna uplata premije
  • Minimalan iznos jednokratne uplate je 1.000 €
  • Minimalan period trajanja ugovora je 5 godina a maksimalan 25 godina

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Porodični sef