Za stanovništvo

Best Doctors PLUS

Životnim osiguranjem Best Doctors PLUS sebi ili svojim najbližima obezbeđujete vrhunsku zdravstvenu uslugu za mesečnu premiju već od 14 evra.

Best Doctors Plus je osiguranje koje Vama i Vašim najmilijima omogućava zdravstveno osiguranje za lečenje najtežih oboljenja, u najboljim svetskim bolnicama, kod vrhunskih lekara. Mreža Best Doctors obuhvata blizu 53.000 lekara u više od 40 zemalja.

Sa malom mesečnom premijom, već od 14 evra, dobijate garantovano pokriće:

  • putnih troškova;
  • smeštaja i
  • lečenja do 1.000.000 EUR godišnje, a 2.000.000 EUR tokom trajanja osiguranja (životni vek).

Zdravlje ne mora da bude privilegija malobrojnih!

I Vi možete da imate na raspolaganju vrhunski tim svetskih  lekara koji će učiniti sve da Vam pomogne.

  • Lečenje kancera (svi maligni tumori, uključujući leukemiju, sarkom i limfom – osim kožnog limfoma; svi premaligni tumori i karcinomi „in situ“ )
  • Koronarnu bajpas hirurgiju;
  • Zamenu srčanog zaliska;
  • Neurohirurgiju;
  • Donaciju organa/transplantaciju tkiva

Saznajte više

Polisom Best Doctors Plus obuhvaćeno je i osiguranje za slučaj smrti.

Osnovni uslovi za ugovaranje ovog osiguranja:

  • Osigurati se mogu lica starosti od 14 do 64 godine;
  • Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1 godinu, a najviše na 20 godina.

Deca do 14 godina starosti ne mogu zaključiti osiguranje Best Doctors Plus. Zato smo za njih pripremili posebnu ponudu. Uz dopunsko zdravstveno osiguranje Best Doctors, u paketu sa 3D osiguranjem, svojoj deci možete obezbediti vrhunsku zdravstvenu zaštitu za mesečnu premiju od 14 evra!

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs

Dopunski uslovi – Best doctors