Za stanovništvo

Odgovornost fizičkih lica

U svakodnevnom životu uprkos maksimalnoj pažnji Vas i Vaših najbližih, greške se dešavaju i teško ih je izbeći. Postoje situacije, koje ne možete kontrolisati, a mogu se pojaviti oštećeni, koji zahtevaju visoku naknadu za materijalnu i nematerijalna štetu.

Ova polisa je namenjena svima koji su zabrinuti za štete, koje mogu naneti svojim komšijama, poznanicima, prijateljima, slučajnim prolaznicima.

Šta možete da osigurate?

Ovim osiguranjem možete osigurati svoju građansko-pravnu odgovornost za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i uništenja ili oštećenja stvari trećih lica.

Koji su rizici pokriveni?

Nadoknadićemo sve štete, za koje ste odgovorni Vi i Vaši ukućani, u svojstvu privatnog lica, u svakodnevnom životu, izvan obavljanja nekog zanimanja ili zanata, u svom domu i van njega na teritoriji Republike Srbije i to:

  • u svojstvu vlasnika ili zakupca stana ili kuće za stanovanje, male bašte i dvorišta
  • kao poslodavac prema licu zaposlenom u domaćinstvu
  • bavljenjem sportom, osim profesionalnog bavljenja
  • kao držalac pitomih životinja, koje se ne koriste u svrhu privređivanja
  • hladnim ili vatrenim oružjem

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Uslovi za osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.