Za stanovništvo

Odgovornost advokata

U svoje klijente ulažete mnogo energije, znanja i truda kako bi bili što zadovoljniji. Ipak, i najvećim profesionalcima, usled brojnih obaveza i ubrzanog tempa poslovanja, dešavaju se previdi i propusti.

Šta Vam obezbeđuje ovo osiguranje?

Ovo osiguranje Vam omogućava pokriće za odštetne zahteve naručilaca Vaših usluga od posledica stručne greške pri vršenju registrovane delatnosti za koje odgovarate na osnovu Zakona.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti

Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.