Za stanovništvo

Osiguranje gostiju hotela

Ako se bavite ugostiteljstvom, onda bi zadovoljstvo i sigurnost gostiju trebalo da vam budu najvažniji.

Osiguranje gostiju od posledica nesrećnog slučaja neophodan je i promišljen poslovni potez. Do nezgode uvek može da dođe, ma koliko stručno i odgovorno vodimo svoj posao.

Zbog toga vam nudimo pokrića sledećih rizika:

  • Celu osiguranu sumu za slučaj smrti ili potpunog invaliditeta
  • Procenat od osigurane sume ugovorene za invaliditet, koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta prema priloženoj lekarskoj dokumentaciji
  • Osiguranje troškova lečenja, čime se pokrivaju stvarni i nužni troškovi koji u toku lečenja od posledica nesrećnog slučaja padaju na teret osiguranika