Za stanovništvo

Osiguranje dece, učenika i studenata

Veliki broj obrazovnih ustanova zainteresovan je za ovu vrstu osiguranja. Razlog je jednostavan, obdaništima i školama poveravamo svoju decu i želimo da tu budu zaštićeni.

Obrazovne ustanove zaključivanjem ovog osiguranja obezbeđuju isplatu naknade osiguranicima ili njihovim porodicama ukoliko se dogodi nesrećni slučaj:

  • Celu osiguranu sumu za slučaj smrti ili potpunog invaliditeta
  •  Procenat od osigurane sume ugovorene za invaliditet, koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta prema priloženoj lekarskoj dokumentaciji
  • Osiguranje troškova lečenja, čime se pokrivaju stvarni i nužni troškovi koji u toku lečenja od posledica nesrećnog slučaja padaju na teret osiguranika
  • Ugovoreni iznos dnevne naknade za svaki dan privremene nesposobnosti za nastavu, a koja je nastala usled nesrećnog slučaja