Za stanovništvo

Nezgoda

Nezgoda se ne može predvideti, niti sprečiti, ali se mogu ublažiti njene posledice zaključivanjem osiguranja. Ova vrsta osiguranja predstavlja oblik ekonomske zaštite zaposlenog i njegove porodice od nepovoljnih posledica nezgode.

Naš život, zdravlje i telesni integritet ne mogu se iskazati u novcu. Ipak, kada dođe do nezgode, potreban je novac za pokriće vanrednih troškova. Zaključivanjem ugovora o osiguranju može se obezbediti egzistencija najbližjih članova porodice u slučaju najtežih gubitaka – smrti ili trajnog gubitka radne sposobnosti.