Za stanovništvo

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

„Zdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu.“

Životni stil današnjeg poslovnog čoveka ne ostavlja mnogo vremena za brigu o ličnom zdravlju i zdravlju njegove porodice. Zbog toga moderna medicinska usluga mora da bude lako dostupna, visoko kvalitetna i efikasna. Uz Wiener Städtische dobrovoljno zdravstveno osiguranje vašim zaposlenima pružićete stalnu zaštitu i time povećati njihovo zadovoljstvo. Na taj način uticaćete i na bolju produktivnost svoje kompanije.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZO) je vrsta osiguranja kojim svojim zaposlenima omogućavate efikasan vid medicinske zaštite, kao i pokriće za najkvalitetnije lečenje u zdravstvenim ustanovama.

Polisa obezbeđuje:

  • usluge najboljih lekara
  • dostupnost našeg stručnog osoblja 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno
  • brzo i lako zakazivanje pregleda, bez čekanja i nepredviđenih odlaganja
  • slobodu izbora zdravstvene ustanove i lekara kod koga ćete se lečiti
  • usluge u više od 800 privatnih i državnih zdravstvenih ustanova
  • savremene metode lečenja
  • refundaciju troškova lečenja ako se koriste usluge ustanova van naše mreže

Za zakazivanje pregleda, informacije o polisi osiguranja, kao i savetovanje o načinu ostvarivanja Vaših prava, na raspolaganju Vam se nalazi naše stručno osoblje iz Medicinskog Call centra. Oni su Vam dostupni 24 časa, 7 dana u nedelji na broju telefona 011 22 09 808 i putem mejla dzocallcentar@wiener.co.rs.

Osiguranicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja dostupna je aplikacija Wiener zdravlje koju je moguće besplatno preuzeti sa „Google Play“ i „App Store“-a.
Aplikacija omogućava brzo i lako zakazivanje pregleda, precizan uvid u osiguravajuće pokriće, prikaz svih dospelih zahteva, kao i mogućnost dostave dokumentacije medicinskoj ustanovi ili Wiener Städtische osiguranju.