Za stanovništvo

Odgovornost

Trudite se da svoj posao obavljate savesno, posvećeno i u skladu sa pravilima struke. Ipak, neželjene situacije i grešeke u poslovanju su deo svakodnevice. Propusti koje se dese prilikom obavljanje Vaše delatnosti mogu stvoriti posledice prema trećim licima i njihovoj imovini. U tom slučaju, treća lica mogu zahtevati odštetu od Vas i/ili Vaše kompanije. Odštetni zahtevi mogu biti veoma visoki i naneti Vam značajnu materijalnu štetu.

Polisom osiguranja od odgovornosti obezbedićete sebi materijalnu zaštitu u slučaju da ste odgovorni za smrt, telesne povrede i narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica i/ili iz posedovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti iz kojeg može proizići odgovornost kao rizik pokriven ovim osiguranjem. Ugovaranjem polise osiguranja od odgovornosti Osiguravač, Wiener Städtische osiguranje će podmiriti iznos nastale štete prema onima koji upravo Vas smatraju odgovornim za štetu koja im je naneta.