Za stanovništvo

Wiener Doctors PLUS

Životnim osiguranjem Wiener Doctors PLUS sebi ili svojim najbližima obezbeđujete vrhunsku zdravstvenu uslugu za mesečnu premiju već od 14 evra.

Wiener Doctors Plus je osiguranje koje Vama i Vašim najmilijima omogućava zdravstveno osiguranje za lečenje najtežih oboljenja, u najboljim svetskim bolnicama, kod vrhunskih lekara. Mreža Wiener Doctors obuhvata blizu 53.000 lekara u više od 40 zemalja.

Sa malom mesečnom premijom, već od 14 evra, dobijate garantovano pokriće:

  • putnih troškova;
  • smeštaja i
  • lečenja do 1.000.000 EUR godišnje, a 2.000.000 EUR tokom trajanja osiguranja (životni vek).

Zdravlje ne mora da bude privilegija malobrojnih!

I Vi možete da imate na raspolaganju vrhunski tim svetskih  lekara koji će učiniti sve da Vam pomogne.

Osnovni uslovi za ugovaranje ovog osiguranja:

  • Osigurati se mogu lica starosti od 14 do 64 godine;
  • Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1 godinu, a najviše na 20 godina.

Deca do 14 godina starosti ne mogu zaključiti osiguranje Wiener Doctors Plus. Zato smo za njih pripremili posebnu ponudu. Uz dopunsko zdravstveno osiguranje Wiener Doctors, u paketu sa 3D osiguranjem, svojoj deci možete obezbediti vrhunsku zdravstvenu zaštitu za mesečnu premiju od 14 evra!

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs

Dopunski uslovi za osiguranje lica od nastupanja težih bolesti uz osiguranje života – Wiener doctors

  • Lečenje kancera ( svi maligni tumori, uključujući leukemiju, sarkom i limfom – osim kožnog limfoma; svi premaligni tumori i karcinomi „in situ“ )
  • Koronarnu bajpas hirurgiju;
  • Zamenu srčanog zaliska;
  • Neurohirurgiju;
  • Donaciju organa/transplantaciju tkiva

Saznajte više

Polisom Wiener Doctors Plus obuhvaćeno je i osiguranje za slučaj smrti.