Za stanovništvo

Senior osiguranje

Svako životno doba nosi svoje brige, pa tako i treće doba. U tom periodu pojačava nam se želja da „izmirimo račune“ i zaštitimo svoju porodicu od finansijskih izdataka koji ostaju za nama,
dok smo još u mogućnosti. Ovo je dobra prilika da svojim najmilijima poslednji put poklonite nešto vredno što će pamtiti.

Postoje računi koje ne možemo platiti unapred, koji ostaju iza nas. Senior osiguranje je namenjeno svima onima koji brinu kako  svojim najmilijima olakšati buduću tešku situaciju i ostaviti im lepa sećanja a ne brige.

Sami birate valutu u kojoj ćete plaćati premiju osiguranja – dinare ili evre.

Senior osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Uplata se  vrši maksimalno do 85. godine života, a ugovor traje doživotno.

Za ovo osiguranje nije potrebno vršiti lekarski pregled, pa je pogodno za sve između 50 i 80 godina, bez obzira na zdravstveno stanje.

Osigurana suma se isplaćuje u roku od 48 h od momenta prijave osiguranog slučaja.

  • Ovo osiguranje mogu zaključiti samo osobe životne dobi između 50 i 80 godina;
  • Ugovor se zaključuje sa periodom odloženosti;
  • Minimalni period odloženosti osiguranja je dve godine;
  • Minimalna osigurana suma na koju je moguće ugovoriti osiguranje je 1.000 evra, a maksimalna 5.000 evra;
  • Ukoliko se premija plaća u ratama, doplaci su 2% za polugodišnje, 3% za kvartalno i 5% za mesečno plaćanje. Ovih doplataka oslobođeni su svi klijenti koji plaćanje premije kod  novozaključenih ugovora realizuju putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka. Takođe, na ovaj način mesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za dozivotno osiguranje lica za slucaj smrti

Uz Senior osiguranje možete dodatno ugovoriti i Dopunsko osiguranje za slučaj smrti od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda) samo u periodu odloženosti, kao i Dopunsko osiguranje Wiener Stӓdtische Best Doctors. Oba dopunska osiguranja se mogu ugovoriti najduže do 75. godine osiguranika, nakon čega se automatski isključuju.

Wiener Stӓdtische Best Doctors

Dopunsko osiguranje Wiener Stӓdtische Best Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja. Ugovara se na isti period kao i ugovor o osiguranju života. Osigurane su sledeće bolesti i medicinski postupci: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija. Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja. Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta.

Saznajte više: https://wiener.co.rs/best-doctors

Muškarac od 50 godina, trajanje doživotno

Godišnja premija50 €
Period odloženosti2 godine
Osigurana suma1.096 €

Žena od 50 godina, trajanje doživotno

Godišnja premija50 €
Period odloženosti2 godine
Osigurana suma1.312 €

* Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit