Za stanovništvo

3D osiguranje

Da bismo obezbedili finansijsku nezavisnost i sigurnost nije ključno koliko novca zarađujemo, već koliko smo u stanju da uštedimo. Novac je lako potrošiti, zato je bolje investirati ga u korisne stvari. Ulažući novac u životno osiguranje odgovorno upravljate svojim sredstvima i mislite na duže staze.

3D osiguranje je do sada najpotpuniji i najfleksibilniji proizvod osiguranja, koji pruža mogućnost osiguranja svim licima bez obzira na godine starosti i zdravstveno stanje. Sastavljen je iz dve povezane celine. Prva se odnosi na period štednje (tzv. period odloženosti), dok u drugom delu u svoj program osiguranja uključujete i osiguranje života i to baš onda kada sami procenite da će Vam ono biti potrebno.

Wiener Städtische Vam poklanja poslednju godišnju premiju!

3D osiguranje je podeljeno prema grupama klijenata, odgovara njihovim potrebama i namenjeno je:

1. dimenzija – deci
2. dimenzija – odraslim licima koja žele da se  osiguraju i štede
3. dimenzija – odraslim licima koja žele da štede

Uz ugovaranje dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj smrti usled nezgode, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori dvostruko.

Mislite unapred i spremno dočekajte svaku životnu situaciju.

Postoji mogućnost osiguranja i bolesnih lica, ali pod posebnim uslovima.

Pored toga što godine starosti nisu prepreka za sklapanje ugovora o osiguranju života, ovo osiguranje Vas oslobađa i plaćanja premije osiguranja u poslednjoj godini osiguranja.

I dimenzija – za decu

Ko se može osigurati?

Sva zdrava lica počevši od rođenja do 14. godine starosti. Ugovor se zaključuje do navršene 18, 19. ili 20. godine osiguranika, s tim da period odloženosti u sve tri varijante traje godinu dana kraće od trajanja ugovora o osiguranju.

Koja dopunska osiguranja se mogu ugovoriti uz 1. dimenziju?

Od rođenja osiguranika:

  • Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
  • Osiguranje Wiener Doctors

Za starije od 14 godina:

  • Osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode
  • Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija

Za starije od 18. godina:

  • Osiguranje lica od nastanka malignih bolesti

Primer

Starost osiguranikaTrajanje osiguranjaGodišnja premijaUkupno uložena premijaPeriod odloženostiOsigurana suma (muški pol)Osigurana suma (ženski pol)
do 1 godine20 godina500 EUR9.500,00 EUR19 godina9.233 EUR9.233 EUR

II dimenzija – osiguranje + štednja

Ovo je osiguranje života za slučaj doživljenja, uz osiguranje za slučaj smrti. Osiguranje za slučaj smrti ne mora početi u isto vreme kao i osiguranje za doživljenje.
Ugovaranjem dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija osiguranu sumu i tokom perioda odloženosti ukoliko se desi osigurani slučaj smrti usled nezgode.

Ko se može osigurati?

Sva zdrava lica od navršenih 14 godina starosti s tim da starost u trenutku isteka ugovora može biti najviše 75 godina.

Primer:

Starost osiguranikaTrajanje osiguranjaGodišnja premijaUkupno uložena premijaPeriod odloženostiOsigurana suma (muški pol)Osigurana suma (ženski pol)
40 godina20 godina500 EUR9.500,00 EUR10 godina9.034 EUR9.137 EUR

* Navedena godišnja renta biće uvećana za do tada pripisanu dobit

Koja dopunska osiguranja se mogu ugovoriti uz 2. dimenziju?

III dimenzija – štednja

Namenjena je svima onima koji žele da štede novac. Ugovor o osiguranju se zaključuje sa periodom odloženosti koji je godinu dana kraći od trajanja osiguranja.

To znači da osiguranje za slučaj smrti postoji samo u poslednjoj godini trajanja ugvovora.

Ugovaranjem dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija osiguranu sumu i u poslednjoj godini trajanja ugovora ukoliko se desi osigurani slučaj.

Primer:

Starost osiguranikaTrajanje osiguranjaGodišnja premijaUkupno uložena premijaPeriod odloženostiOsigurana suma (muški pol)Osigurana suma (ženski pol)
50 godina20 godina500 EUR12.000,00 EUR24 godina11.698 EUR11.845 EUR

* Navedena godišnja renta biće uvećana za do tada pripisanu dobit

Koja dopunska osiguranja se mogu ugovoriti uz 3. dimenziju?

Minimalna premija

200€: za godišnje plaćanje
110€: polugodišnje + doplatak od 2%
65€: kvartalno + doplatak od 3%
25€: mesečno + doplatak od 5%

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za osiguranje za doživljenje sa odloženim osiguranjem za slučaj smrti – Tarifa D

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti od nezgode uz osiguranje života

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastupanja teže bolesti uz osiguranje života

Posebni uslovi za osiguranje nezgode uz osiguranje života

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.