Za stanovništvo

3D osiguranje

Da bismo obezbedili finansijsku nezavisnost i sigurnost nije ključno koliko novca zarađujemo, već koliko smo u stanju da uštedimo. Novac je lako potrošiti, zato je bolje investirati ga u korisne stvari. Ulažući novac u životno osiguranje odgovorno upravljate svojim sredstvima i mislite na duže staze.

3D osiguranje je do sada najpotpuniji i najfleksibilniji proizvod osiguranja, koji pruža mogućnost osiguranja svim licima bez obzira na godine starosti i zdravstveno stanje. Sastavljen je iz dve povezane celine. Prva se odnosi na period štednje (tzv. period odloženosti), dok u drugom delu u svoj program osiguranja uključujete i osiguranje života i to baš onda kada sami procenite da će Vam ono biti potrebno.

Wiener Städtische Vam poklanja poslednju godišnju premiju!

3D osiguranje je podeljeno prema grupama klijenata, odgovara njihovim potrebama i namenjeno je:

1. dimenzija – deci
2. dimenzija – odraslim licima koja žele da se  osiguraju i štede
3. dimenzija – odraslim licima koja žele da štede

Uz ugovaranje dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija duplu osiguranu sumu ukoliko nastane osigurani slučaj, ili trostruku osiguranu sumu ukoliko se ovo dopunsko osiguranje ugovori još jednom.

Mislite unapred i spremno dočekajte svaku životnu situaciju.

Pored toga što godine starosti nisu prepreka za sklapanje ugovora o osiguranju života, ovo osiguranje Vas oslobađa i plaćanja premije osiguranja u poslednjoj godini osiguranja.

  • Minimalna premija
    200€za godišnje plaćanje
    110€polugodišnje + doplatak od 2%
    65€kvartalno + doplatak od 3%
    25€mesečno + doplatak od 5%

Ukoliko se plaćanje premije kod novozaključenih ugovora realizuje putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka, klijent je oslobođen doplatka za sva ispodgodišnja plaćanja. Takođe, na ovaj način mesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za osiguranje za dozivljenje sa odlozenim osiguranjem za slucaj smrti – 3D

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slucaj Smrti od nezgode uz osiguranje zivota

I dimenzija – za decu

Ko se može osigurati?

 
Sva zdrava lica počevši od rođenja do 14. godine starosti. Ugovor se zaključuje do navršene 18, 19. ili 20. godine osiguranika, s tim da period odloženosti u sve tri varijante traje godinu dana kraće od trajanja ugovora o osiguranju.

Koja dopunska osiguranja se mogu ugovoriti uz 1. dimenziju?

Uz ovo osiguranje, samo za lica starija od 14 godina, moguće je ugovoriti: Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), Osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode, Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija, a Osiguranje Wiener Städtische Best Doctors od rođenja osiguranika.

Ukoliko se odlučite da matične ćelije svoje bebe sačuvate u Cryo Save porodičnoj banci matičnih ćelija odobren Vam je popust od 160 evra za uslugu čuvanja matičnih ćelija, i najpovoljnija ponuda za paket Wiener Städtische životnog osiguranja – Total Insurance + Wiener Stӓdtische Best Doctors. Saznajte više

Primer:

Muško dete do 1 godine

Godišnja premija

500 €

Trajanje ugovora

20

Odloženost (godina)

19

Osigurana suma*

10.047 €

Žensko dete do 1 godine

Godišnja premija

500 €

Trajanje ugovora

20

Odloženost (godina)

19

Osigurana suma*

10.047 €

*Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

II dimenzija – osiguranje + štednja

Ovo je osiguranje života za slučaj doživljenja, uz osiguranje za slučaj smrti. Osiguranje za slučaj smrti ne mora početi u isto vreme kao i osiguranje za doživljenje.

Ugovaranjem dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija osiguranu sumu i tokom perioda odloženosti ukoliko se desi osigurani slučaj.

Ko se može osigurati?

Sva zdrava lica od navršenih 14 godina starosti s tim da starost u trenutku isteka ugovora može biti najviše 75 godina.

Primer:

Muškarac, 40 godina 

Godišnja premija

500 €

Trajanje ugovora

20

Ukupno uložena premija

9.500 €

Odloženost (godina)

10

Osigurana suma*

9.809 €

Žena, 40 godina

Godišnja premija

500 €

Trajanje ugovora

20

Ukupno uložena premija

9.500 €

Odloženost (godina)

10

Osigurana suma*

9.932 €

*Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

Koja dopunska osiguranja se mogu ugovoriti uz 2. dimenziju?

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, Osiguranje lica od nastupanja težih bolesti, Osiguranje lica za slučaj smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja, Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencijaOsiguranje Wiener Städtische Best Doctors.

III dimenzija – štednja

Namenjena je svima onima koji žele da štede novac. Ugovor o osiguranju se zaključuje sa periodom odloženosti koji je godinu dana kraći od trajanja osiguranja.

To znači da osiguranje za slučaj smrti postoji samo u poslednjoj godini trajanja ugvovora.

Ugovaranjem dopunskog osiguranja za slučaj smrti usled nezgode, korisnik osiguranja dobija osiguranu sumu i u poslednjoj godini trajanja ugovora ukoliko se desi osigurani slučaj.

Primer:

Muškarac, 50 godina 

Godišnja premija

500 €

Trajanje ugovora

25

Ukupno uložena premija

12.000 €

Odloženost (godina)

24

Osigurana suma*

13.466 €

Žena, 50 godina

Godišnja premija

500 €

Trajanje ugovora

25

Ukupno uložena premija

12.000 €

Odloženost (godina)

24

Osigurana suma*

13.409 €

*Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

Koja dopunska osiguranja se mogu ugovoriti uz 3. dimenziju?

 
Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, Osiguranje lica od nastupanja težih bolesti, Osiguranje lica za slučaj smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja, Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencijaOsiguranje Wiener Städtische Best Doctors.