Za stanovništvo

Putno osiguranje

Uskoro krećete na put. Počeli ste da prikupljate sva potrebna putna dokumenta, mape i brošure. Spakujete u kofer i polisu našeg putnog osiguranja, i Vaš odmor može odmah da počne!

Brigu o neželjenim dešavanjima dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu prepustite nama, jer to je naš posao. Naše putno osiguranje pružiće Vama i Vašim najmilijima brzu, efikasnu i profesionalnu podršku u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

Ne zaboravite da su medicinska i putna asistencija veoma skupe u inostranstvu. Kupovinom Wiener Städtische polise putnog osiguranja obezbeđujete da navedene troškove, u slučaju neželjenih dešavanja, plati naša osiguravajuća kuća, umesto Vas.

Putujte bezbrižno 24h, na svim kontinentima.

GSB Help – Putna asistencija preko mobilne aplikacije

Za brzu i efikasnu pomoć tokom boravka u inostranstvu. Preuzmite odmah!

Putna asistencija preko mobilne aplikacije

Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti preko „Google Play“ i „App“ prodavnica, a za komunikaciju sa asistentskom kućom neophodna je samo veza sa internetom.

Na ovaj način Wiener Städtische osiguranje omogućilo je korisnicima svojih usluga da besplatno, brzo i jednostavno stupe u kontakt sa međunarodnom asistentskom kućom GSB i dobiju savete i informacije gde se mogu obratiti za pomoć. Komunikacija sa operaterima asistentske kuće odvija se u formi chata preko aplikacije, a ukoliko bude neophodno operateri će i telefonom kontaktirati klijenta. Kontakt sa operaterima preko mobilne aplikacije omogućen je 24 časa dnevno.

Polisu Wiener Städtische putnog osiguranja možete da kupite u:

Za sva pitanja, molimo vas da nam se obratite na e-mail travel@wiener.co.rs

Zašto Vam je potrebno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu?

 • Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalu zaštitu.
 • U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta.
 • Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. Naša polisa traje koliko i Vaša viza i osigurava Vas tokom putovanja i boravka u inostranstvu.
 • U slučaju da vaš zahtev bude odbijen, imate pravo na 100 % povraćaj premije osiguranja.
 • Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs.

Opšti uslovi za osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu boravka u inostranstvu

 

Teritorije pokrićaSume osiguranja
Sve zemlje svetado 12.000 €
Sve zemlje sveta osim Egipta i Turskedo 30.000 €
Sve zemlje sveta osim Egipta i Turske, i zemalja kontinenata Severne i Južne Amerike i Australijedo 40.000 €

Koje usluge i troškove pokriva polisa putnog osiguranja? 

Nivo pokrićaOsnovno osiguravajuće pokrićeVIP pokriće
A) Osnovno osiguravajuće pokriće
Ambulantni lečnički tretmanPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Lekovi i zavoji prepisani od strane ovlašćenog lekaraPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za polomljene ekstremitete i povrede, prepisane od strane ovlašćenog lekaraPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Dijagnoza X-zracima (rentgenom)Pokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Bolničko lečenje (hospitalizacija)Pokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Operacije i troškovi operacijePokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Stomatološki tetmanDA –  do 150 €DA –  do 150 €
Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnicePokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicuPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili bolnice u zemlji prebivalištaDA – do 7.000 €DA – do 7.000 €
Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivalištaDA – do 5.000 €DA – do 5.000 €
Traženje i spašavanje/DA – do 7.000 €
Lekarski savetiPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Preporuka lokalnih lekara specijalistaPokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
Hitna dostava lekova/Pokriveni realni troškovi*
Medicinska pratnja tokom evakuacije ili repatrijacijePokriveni realni troškovi*Pokriveni realni troškovi*
B) Dodatno osiguravajuće pokriće VIP
Pratnja maloletne dece do 15 godina/Pokriveni troškovi puta punoletnog pratioca*
Slanje i primanje hitnih poruka/Pokriveni realni troškovi*
Repatrijacija drugih osiguranika učesnika u nesreći/Pokriveni realni troškovi*
Upućivanje bliske osobe/Pokriveni troškovi povratna karta ekonomske klase*
Korišćenje prevodioca u slučaju hitnosti/Pokriveni troškovi do cene osmočasovnog prevođenja*
Hitna dostava lekova/Pokriveni realni troškovi*
Traženje i spašavanje/DA – do 7.000 €

*Pokriveni realni troškovi – na osnovu Opštih uslova za zdravstveno osiguranje lica za vreme puta i boravka u inostranstvu,
DA – pokriveno maksimalno do navedene osigurane sume u tabeli
/ – nije pokriveno

Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće:

 • Odmah pozovite alarmni centar April International na telefon +381 11 36 36 990. Operateri alarmnog centra dostupni su 24 sata dnevno, 365 dana u godini, i to na srpskom jeziku.
 • Navedite sledeće podatke:
  Broj polise
  Ime i prezime, trenutnu adresu i kontakt telefon
  Prirodu povrede ili bolesti i pomoć koja vam je potrebna
  Kratko opišite okolnosti
 • U slučaju da niste u mogućnosti da nazovete alarmni centar April International pre pregleda lekara ili odlaska u bolnicu, lekaru ili paramedicinskom osoblju ćete pokazati polisu osiguranja kako bi oni alarmnom centru prijavili osigurani slučaj.
 • Troškove bolničkog lečenja osiguravač će direktno platiti.
 • U slučaju ambulatnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 evra, a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi.
 • Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije.
 • Sledite sva uputstva koja dobijete od predstavnika April International i osiguravača, u cilju brže i efikasne intervencije.

Za detaljna objašnjenja molimo Vas da se obratite ovlašćenom agentu i pročitajte Opšte i posebne uslove osiguranja koji predstavljaju sastavni deo zaključenog ugovora o putnom osiguranju.

Prateći aktuelnu situaciju izazvanu virusom Covid 19, Wiener Städtische osiguranje proširuje pokrića za osigurana lica Putnog zdravstvenog osiguranja u okviru VIP paketa – bez dodatnog plaćanja.

Pokrivanje dela troškova izazvanih pomenutim virusom važiće ukoliko se uz osnovno osiguranje dodatno zaključi i VIP pokriće.
Kliknite ovde za više informacija.