Za stanovništvo

Kolektivno osiguranje zaposlenih

Kolektivnim osiguranjem zaposlenih obezbeđuje se zaštita zaposlenih od posledica povreda zadobijenih na poslu i van posla, kao i zaštita njihovih porodica u slučaju smrti osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja.

U cilju potpunije zaštite zaposlenih nudimo i:

 • Osiguranje troškova lečenja, čime se pokrivaju stvarni i nužni troškovi koji u toku lečenja od posledica nesrećnog slučaja padaju na teret osiguranika,
 • Osiguranje dnevne naknade koja se u ugovorenom iznosu isplaćuje za vreme privremene sprečenosti osiguranika za rad.

Osiguranje traje svih 24 sata dnevno, svuda i na svakom mestu. Osigurati se mogu zaposleni na određeno ili neodređeno vreme, kao i lica koja su angažovana za obavljanje povremenih ili privremenih poslova. U osiguranje se mogu uključiti i članovi porodice radnika od 14 do 75 godina starosti.

Uz ovo osiguranje moguće je ugovoriti i kolektivno osiguranje života za slučaj smrti usled bolesti.

Wiener Städtische osiguranje u svojoj ponudi ima sledeća Osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode):

 • Pojedinačno osiguranje lica,
 • Vozača, putnika i radnika za vreme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima,
 • Članova sportskih organizacija,
 • Članova lovačkih i ribolovačkih organizacija,
 • Članova dobrovoljne vatrogasne i druge spasilačke delatnosti,
 • Letačkog osoblja pri upravljanju i putnika pri vožnji avionom i drugim vazduhoplovima,
 • Članova kulturno-umetničkih društava,
 • Učenika i studenata,
 • Članova omladinskih i studentskih zadruga,
 • Gostiju hotela, motela, bungalova, privatnog smeštaja i sl,
 • Posetilaca kulturno-umetničkih sportskih i drugih priredbi,
 • Turista i izletnika,
 • Pretplatnika listova, ulagača na štednju i slično,
 • Učesnika škola skijanja i plivanja,
 • Putnika u javnom prevozu (dobrovoljno),
 • Putnika u javnom prevozu (obavezno).