Za stanovništvo

Osnovni program

Stručni lekari, savremene metode lečenja, komforni uslovi  – Wiener Städtische osiguranje Vam obezbeđuje temeljan  i efikasan medicinski tretman.

Omogućite vašim zaposlenima i članovima njihovih porodica stručne lekare, savremene metode i komforne uslove lečenja. Uz jednu Wiener Städtische polisu osiguranja obezbedićete im brojne zdravstvene pogodnosti i nadoknadu troškova lečenja, koji su često vrlo visoki. Na taj način ćete doprineti osećaju sigurnosti zaposlenih i povećati njihovo zadovoljstvo.

Imamo ugovore o direktnoj saradnji sa preko 300 zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike Srbije, u kojima vaši zaposleni mogu dobiti vrhunsku zdravstvenu uslugu. Čak i u slučaju korišćenja zdravstvenih usluga u ustanovama sa kojima nemamo ugovor,  mi ćemo im refundirati troškove koji su ugovoreni polisom.

U sve pakete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uključili smo i zdravstvenu zaštitu trudnica. Za žene osiguranike pokriće obuhvata set medicinskih usluga tokom trudnoće.

Za zakazivanje pregleda, informacije o polisi osiguranja, kao i savetovanje o načinu ostvarivanja Vaših prava, na raspolaganju Vam se nalazi naše stručno osoblje iz Wiener health call centru. Oni su vam dostupni 24 časa, 7 dana u nedelji na  broju telefona 011 22 09 808.

NEW BASIC

NEW BASIC paket je skup pregleda i analiza koji zadovoljava najčešće potrebe za medicinskom negom. U okviru vanbolničkog lečenja, možete birati visinu pokrića i njegov obim, kroz ugovaranje dopunskih usluga. Premiju možete uplaćivati mesečno ili godišnje.

 

Osiguravajuće pokriće: 1.000 EUR – 3.000 EUR

Osnovni paket usluga:  

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled nesrećnog slučaja
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Zdravstvena zaštita trudnica*

* osim za New Basic 1.000 EUR

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i homeopatski lekovi
 • Stomatološke usluge

PREMIUM

PREMIUM paket obuhvata preglede, analize, kao i bolničko lečenje, čime obezbeđujete korišćenje velikog broja medicinskih usluga. Povećanjem iznosa pokrića i dopunskim uslugama ostvarujete široku i trajnu medicinsku zaštitu. Premiju možete uplaćivati mesečno ili godišnje.

 

Osiguravajuće pokriće: 10.000 EUR – 50.000 EUR

Paket usluga: 

 • Pregledi lekara
 • Laboratorijska i druga dijagnostika
 • Hitne stomatološke intervencije usled nesrećnog slučaja
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Kućno lečenje/dijagnostika
 • Zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • Bolničko lečenje
 • Zdravstvena zaštita trudnica i beba

Dopunske usluge:

 • Sistematski pregled
 • Lekovi na recept
 • Fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • Oftalmološke usluge
 • Homeopatija i akupunktura, homeopatski lekovi
 • Stomatološke usluge

MAXIMA

Ovo dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se zaključiti u okviru kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

MAXIMA paket obuhvata bolničko i vanbolničko lečenje. Visoko osiguravajuće pokriće od 100.000 EUR pružiće izuzetnu zaštitu od rizika i sume koje garantuju temeljnu i kvalitetnu zaštitu.

Osnovni paket usluga:  

 • Bolničko lečenje
 • Hitne stomatološke zdravstvene usluge
 • Kućno lečenje
 • Ambulantni pregledi
 • Laboratorijska, rendenska i druga dijagnostika
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Patronažna nega
 • Lekovi na recept
 • Mentalno zdravlje
 • Medicinska rehabilitacija
 • Medicinsko-tehnička pomagala i implanti
 • Ortopedski ulošci

Dopunske usluge:

 • Oftamološke usluge
 • Stomatološke usluge

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti i za strane državljane koji su na privremenom boravku i radu u Srbiji, kao i za članove njihovih porodica.

MAXIMA paket obuhvata bolničko i vanbolničko lečenje. Visoko osiguravajuće pokriće od 100.000 EUR pružiće izuzetnu zaštitu od rizika i sume koje garantuju temeljnu i kvalitetnu zaštitu.

Osnovni paket usluga:  

 • Bolničko lečenje
 • Hitne stomatološke zdravstvene usluge
 • Kućno lečenje
 • Ambulantni pregledi
 • Laboratorijska, rendenska i druga dijagnostika
 • Hitan sanitetski prevoz
 • Patronažna nega
 • Lekovi na recept
 • Mentalno zdravlje
 • Medicinska rehabilitacija
 • Medicinsko-tehnička pomagala i implanti
 • Ortopedski ulošci

Dopunske usluge:

 • Oftamološke usluge
 • Stomatološke usluge