Za stanovništvo

Pomoć na putu

Osiguranje Pomoć na putu korisniku obezbeđuje pokriće troškova u slučaju da je osigurano vozilo dospelo u nevozno stanje ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju.

Uz asistenciju Centra za pomoć, korisniku se obezbeđuje pomoći tokom 24 sata, svakoga dana, u slučaju da se nađe u nevolji usled ostvarenja sledećih rizika: kvara, oštećenja, uništenja, krađe, nesrećnog slučaja. Osiguranje važi na teritoriji cele Evrope.

Osiguranje Pomoć na putu obuhvata:

 • organizaciju pomoći;
 • pokriće troškova prenoćišta korisnika;
 • pokriće troškova popravke vozila u slučaju manjeg kvara;
 • pokriće troškova parkiranja (ležarine posle saobraćajne nezgode);
 • pokriće troškova nastavka putovanja korisnika (pokriće troškova prevoza korisnika do prebivališta (sedišta), odnosno odredišta);
 • pokriće troškova iznajmljivanja zamenskog vozila.

Ukoliko dođe do nekog od navedenih rizika, osiguranik treba da pozove Centar za pomoć: CORIS Assistance doo Beograd: 011 / 36 36 993
Na mesto nesreće doći će specijalizovano lice koje će ili popraviti kvar ili preuzeti dalje mere pomoći.

Prilikom poziva upućenog Centru za pomoć, korisnik je dužan obezbediti sledeće podatke:

 • Ime, prezime i adresu osiguranika, kao što je navedeno na polisi osiguranja;
 • Broj polise, datum početka i datum isteka osiguranja;
 • Broj šasije i registarski broj osiguranog vozila kao što je navedeno u saobraćajnoj dozvoli;
 • Mesto gde se osiguranik nalazi i telefonski broj kao i adresu na kojoj je moguće kontaktirati osiguranika;
 • Broj osiguranika u osiguranom vozilu;
 • Kratak opis problema i vrstu pomoći za kojom osiguranik ili osobe u osiguranom vozilu imaju potrebu.

Želimo vam sigurnu, udobnu vožnju – bez brige!