Za stanovništvo

Odgovornost posrednika u osiguranju

Uprkos maksimalnoj pažnji koju poklanjate svojim klijentima propusti se dešavaju. Ukoliko se bavite poslovima posredovanja u osiguranju, imamo osiguranje sa Vas.

Šta možete da osigurate?

Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost osiguranika za čisto finansijske štete  nastale usled obavljanja delatnosti posredovanja/zastupanja u osiguranju, koje nastanu usled  propusta ili grešaka u vršenju usluga posredovanja i/ili zastupanja u osiguranju zbog povrede propisa kojima je regulisana ova delatnost.

Šta Vam obezbeđuje ovo osiguranje?

Ukoliko se protiv Vas podnese zahtev za naknadu štete, mi zajedno sa Vama:

  • preuzimamo odbranu od neosnovanih ili preteranih zahteva za naknadu štete,
  • nadoknađujemo osnovane zahteve za naknadu štete i
  • nadoknađujemo troškove sudskog postupka.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti

Uslovi za osiguranje posrednika-zastupnika u osiguranju