Za stanovništvo

Odgovornost iz delatnosti

U svakodnevnom poslovanju uprkos maksimalnoj pažnji koju posvećujete onome što radite, greške se dešavaju i teško ih je izbeći. U nekim situacijama ih niste ni svesni. Materijalna šteta može biti izuzetno visoka, ali nematerijalna može izazvati nesagledive finansijske izdatke za vašu kompaniju.

Polisa osiguranja od odgovornosti iz delatnosti pokriva troškove koje kao pravno lice možete imati u slučaju da ste odgovorni za smrt, telesne povrede i narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica, a istovremeno čuva Vašu energiju i vreme od neosnovanih zahteva.

Šta možete da osigurate?

Ovim osiguranjem možete osigurati svoju građansko-pravna odgovornost za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i uništenja ili oštećenja stvari trećih lica.

Koji su rizici pokriveni?

  • Pokrivena je odgovornost za štete, koje nastanu iz obavljanja Vaše delatnosti ili iz posedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz svojstva kao izvora opasnosti.

Kako biste sebi obezbedili potpunu zaštitu, predvideli smo mogućnost proširenja ovog osiguranja:

  • Možete se osigurati od odgovornosti iz korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja zemljišta, zgrada i prostorija, koje se koriste za potrebe osigurane delatnosti ili zanimanja.
  • Takođe, možete proširiti svoju zaštitu i na odgovornost iz novih izvora opasnosti, koji se pojavljuju kod osiguranika posle zaključenja ugovora o osiguranju,

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Uslovi za osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima