Za stanovništvo

Šta je WIENER KLUB i kako postati član?

WIENER KLUB je koncept koji nudi više od osiguranja. Zamišljen je kao program koji postojećim i novim klijentima Wiener Städtische osiguranja pruža dodatne pogodnosti u vidu poklon osiguranja, popusta na nove polise i popuste za kupovinu roba i usluga u preko 200 objekata i prodajnih mesta širom Srbije.

Sva fizička lica koja sa kompanijom Wiener Städtische sklope neki od ugovora o osiguranju, uz određene uslove, postaju njegovi članovi.

  • Svaki član dobija karticu Wiener Kluba
  • 10% popusta na neživotna osiguranja (Imovinsko, Putno, Kasko i Osiguranje lica od nezgode izuzev polise Autoodgovornosti i DZO polise)
  • do 30% popusta kod partnera Wiener Kluba.

Pokloni

Poklon polisa osiguranja nezgode u vrednosti od 3.000 RSD:

Ovom polisom klijent će zaštiti sebe ili najbliže članove porodice u slučaju najtežih gubitaka – smrt ili trajnog gubitka radne sposobnosti.

Uz uslov da posedujete životno osiguranje sa godišnjom premijom od najmanje 1.200 evra (ne važi za osiguranja sa jednokratnim plaćanjem premije).

Poklon polisa osiguranja Pomoć na putu od 2.200 dinara 

Uz uslov da posedujete KASKO osiguranje sa minimalnom premijom od 50.000 dinara

Poklon polisa osiguranja Majstor u kući

Uz uslov da godišnja premija osiguranja kuće, stana i imovine iznosi minimum 15.000 dinara

** Važnost poklon polisa je 12 meseci od datuma aktivacije