Za stanovništvo

Wiener Art

„Wiener Art“ – vrhunska dela savremene srpske umetnosti

Sa željom da pomogne umetničko stvaralaštvo u Srbiji i podstakne mlade, talentovane umetnike kompanija Wiener Städtische osiguranje pokrenula je 2011. godine projekat „Wiener Art“. Jedinstven projekat na tržištu osiguranja u Srbiji i šire afirmiše društvenu odgovornost kompanije na poseban način i u skladu sa vrednostima i tradicijom matične Vienna Insurance grupe, koja je sa sedištem u Beču, takođe veliki kolekcionar umetnosti. Već devet godina kompanija otkupljuje dela savremene srpske umetnosti i stvara sopstvenu kolekciju.

Kolekcija „Wiener Art“ ima više od 500 dela savremenih srpskih umetnika. U njoj su za sada dela 90 umetnika, od kojih su neki veoma zvučna imena savremene srpske umetnosti poput Ane Knežević, Mrđana Bajića, Mihaela Milunovića, Tomislava Peterneka i mnogih drugih.

Umetnički radovi koje godinama i pedantno sakuplja tim stručnjaka za Wiener Städtische osiguranje stvaraju raznovrsnu kolekciju. Kolekciju čine slike, skulpture, grafike, crteži i fotografije, a jedinstvena je i po tome što obuhvata tri svetlosne instalacije. Kulturno stvaralaštvo umetnika iz Wiener Art kolekcije još jedan je dokaz da se kultura u Srbiji razvija i prati svetske trendove.