Za stanovništvo

Video prijava štetnog događaja u Vašem domu

Uvek se radujemo susretu sa Vama. Omogućili smo novu pogodnost kod prijave štetnih događaja, kako bismo Vam uštedeli vreme dolaska u našu poslovnicu. Od sada možete prijaviti štetu i putem video poziva.

Putem video prijave štete na jednostavan način prikazujete sva oštećenja koja su se desila u Vašoj kući ili stanu. Tokom video prijave lako možete poslati slike, video zapise i dokumenta koja su potrebna za prijavu štete koja je nastala u Vašem domu.

Štetni događaj koji možete prijaviti putem video prijave je izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi. Ovo se odnosi na pucanje cevi u zidovima i pucanje cevi u radijatorima, što izaziva izliv vode i oštećenja koja se mogu javiti na okolnim zidovima, podu i stvarima u Vašem domaćinstvu.

Podsećamo Vas da se u slučaju nastupa štetnog događaja pridržavate niže navedenih radnji, a sve u cilju što brže i kvalitetnije prijave, procene i likvidacije štete koja se desila na osiguranom objektu:

1. preduzeti sve da se ograniče štetne posledice nastalog osiguranog slučaja
2. u roku od 3 (tri) dana od saznanja za slučaj, obavestiti osiguravača
3. do dolaska predstavnika osiguravača odnosno video poziva sa predstavnikom osiguravača ne menjati stanje nastalo posle nastanka osiguranog slučaja izuzev ukoliko to nije neophodno zbog javnog interesa i sprečavanja povećanja štete.

Za video prijavu štetnog događaja omogućili smo Vam sledeće opcije: