Za stanovništvo

Nova kampanja za životno osiguranje

28.04.2021.

Predstavljamo Vam novu marketinšku kampanju koja je usmerena na promociju životnog osiguranja.

Ovom kampanjom obraćamo se opštoj populaciji, svima nama koji radimo, učimo, žurimo, bavimo se sportom, brinemo o svojim najbližima i trudimo se da uživamo u životu u punom …