Za stanovništvo

Letovanje bez brige

12.06.2018.

Za sve koji na letnji odmor putuju vozilom, kompanija Wiener Städtische osiguranje pripremila jedinstveni paket osiguranja Letovanje „bez brige“. Paket obuhvata kratkoročno kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu i putno osiguranje sa popustom od 10 odsto.

Letovanje bez brige

Kasko osiguranje obezbeđuje finansijsku naknadu i osiguravajuće pokriće u slučaju uništenja i oštećenja vozila. U sklopu paketa Letovanje bez brige, kasko osiguranje pruža pokriće za štete na vozilu usled saobraćajne nezgode.

Polisa osiguranja pomoći na putu obezbeđuje efikasnu pomoć prilikom putovanja i pokriva troškove za vreme putovanja vozilom u inostranstvu. Obuhvata širok spektar usluga poput: pokriće troškova popravke u slučaju manjeg kvara, pokrivanje troškova šlepovanja i organizacije pomoći, pokriće troškova parkiranja (ležarine posle saobraćajne nezgode), nadoknada troškova za nastavak putovanja do prebivališta i pokriće troškova iznajmljivanja zamenskog vozila.

Uz polisu putnog osiguranja tokom letovanja obezbeđena je brza, efikasna i profesionalna podršku u slučaju iznenadnih bolesti, hitnih medicinskih interevencija i drugih nepredviđenih okolnosti, koje mogu da pokvare boravak u inostranstvu. Troškovi medicinske pomoći u inostranstvu mogu biti veoma visoki, a traženje pomoći često je veoma komplikovano. Putno osiguranje može se obezbediti vrlo jednostavno putem webshopa Wiener Städtische osiguranja, u poslovnicama kompanije ili u nekoj od više od 130 turističkih agencija sa kojima kompanija sarađuje.

Paket se može zaključiti najduže na 15 dana i važi na području čitave Evrope. Akcija traje do 30 septembra 2018. godine.

Putujte ugodno, a brigu o neželjenim događajima prepustite Wiener Städtische osiguranju.

NOVO: Putna asistencija preko mobilne aplikacije!