Za stanovništvo

ŽTP – zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

Delatnosti: fizikalna medicina, ginekologija, hirurgija, interna medicina, laboratorija, medicina rada, neurologija, oftalmologija, opšta medicina, ORL, psihijatrija, psihologija, radiologija, stomatologija

Adresa: Savska 23

Mesto: 11000 Beograd

Telefon: 011 268 61 55 lokal 135/100


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova