Za stanovništvo

VMA, bolnica

Delatnosti: dermatologija, dijetetika i nutricionizam, endokrinologija, fizijatrija, fizikalna medicina, gastroenterologija, ginekologija, hematologija, hirurgija, hospitalizacija, interna medicina, kardiologija, laboratorija, magnetna rezonanca, medicina rada, nefrologija, neurofiziologija, neurohirurgija, neurologija, neuropsihijatrija, oftalmologija, onkologija, opšta hirurgija, opšta medicina, ORL, ortopedija, psihijatrija, pulmologija, radiologija, radiologija - RTG, radiologija - RTG i ultrazvuk, radiologija - ultrazvučna dijagnostika, reumatologija, stomatologija, urologija

Adresa: Crnotravska 17

Mesto: 11000 Beograd

Telefon: 011 3609 187 , 011 266 27 17

Fax: 011 266 61 64

E-mail: vma@mod.gov.rs

Website: http://www.vma.mod.gov.rs/sr


Radno vreme
od ponedeljka do petka: 08 - 15h

Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova