Za stanovništvo

Tedi dr Dragoljub Mandić, terapeutsko dijagnostička poliklinika

Adresa: Kralja Aleksandra 10a

Mesto: 11500 Obrenovac

Telefon: 011 872 47 64 , 011 872 07 50


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova