Za stanovništvo

Mitrić, ambulanta za fizikalnu medicinu

Delatnosti: fizikalna medicina

Adresa: Bulevar Dositeja Obradovića 6

Mesto: 15300 Loznica

Telefon: 015 881 883

Mob: 069 316 95 95

E-mail: zarkomitric@gmail.com


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova