Za stanovništvo

Medicus, poliklinika

Delatnosti: dermatologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, hirurgija, kardiologija, neurologija, neuropsihijatrija, pulmologija, radiologija, radiologija - ultrazvučna dijagnostika, reumatologija, urologija

Adresa: Heroja Maričića 78

Mesto: 36000 Kraljevo

Telefon: 036 335 393

E-mail: svsmedicus@gmail.com


Radno vreme
od ponedeljka do petka: 08-20h

Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova