Za stanovništvo

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora „Đorđe Krstić“

Delatnosti: logopedija

Adresa: Gospodar Jovanova 35

Telefon: 011 3208 500

Mob: 011 2624 168

E-mail: iefpg@iefpg.org.rs

Website: http://www.iefpg.org.rs


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova