Za stanovništvo

Impuls,opšta bolnica

Delatnosti: dermatologija, endokrinologija, fizijatrija, fizikalna medicina, gastroenterologija, ginekologija, hirurgija, hospitalizacija, interna medicina, laboratorija, neurologija, oftalmologija, ORL, ortopedija, pedijatrija, psihijatrija, radiologija, radiologija - ultrazvučna dijagnostika, reumatologija, stomatologija, urologija

Adresa: Višnjička 91a

Mesto: 11000 Beograd

Telefon: 011 297 0702 , 011 297 0703

Website: http://www.klinikaimpuls.com

Facebook: https://www.facebook.com/KlinikaImpuls/


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova