Za stanovništvo

ARTFIZIO SPEC. ORD. ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Adresa: Heroja Pinkija 61

Mesto: 21000 Novi Sad

Mob: 069/ 301-50-62 , 021/ 301-50-62

E-mail: artfiziooffice@gmail.com

Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova