Za stanovništvo

Analife, opšta bolnica

Delatnosti: estetska hirurgija, estetska medicina, gastroenterologija, ginekologija, interna medicina, kardiologija, opšta medicina, radiologija - ultrazvučna dijagnostika

Adresa: Skadarska 5

Mesto: 11000 Beograd

Telefon: 011 319 68 08

E-mail: bolnica@analife.rs

Website: http://www.analife.rs

Facebook: https://www.facebook.com/analifebolnica/

Instagram: https://www.instagram.com/opsta_bolnica_analife/

Youtube: https://www.youtube.com/user/BolnicaAnaLife/videos


Povratak na mrežu zdravstvenih ustanova