Za stanovništvo

Online formular za prigovore i sugestije

Unapred Vam se zahvaljujemo na vremenu koje ste izdvojili kako biste podelili sa nama Vaše utiske o zadovoljstvu našim uslugama i proizvodima, kao i o ostalim aspektima saradnje sa Wiener Städtische osiguranjem. Ukoliko želite da podnesete prigovor, ili da nam uputite svoje sugestije kako da poboljšamo našu saradnju, molimo Vas da popunite  formular u nastavku, ili to učinite na neki od ostalih načina za podnošenje prigovora i sugestija.

Slažem se s tim da se moji podaci sačuvaju i da me ubuduće možete kontaktirati a u vezi sa temama iz oblasti industrije kojoj osiguravajuće Društvo pripada. Ova saglasnost se može u svako doba opozvati.

 

Hvala Vam što ste podelili Vaše mišljenje sa nama.

Vaše Wiener Städtische osiguranje