Za stanovništvo

Prijava smrti osiguranika

U slučaju nastupanja smrti osiguranika, korisnik osiguranja je u obavezi da ličnim prisustvom u bilo kojoj poslovnici osiguravača podnese:

  • Popunjen zahtev za isplatu osigurane sume u slučaju smrti osiguranika;
  • Original polisu osiguranja života sa pripadajućom tabelom redukovanih i otkupnih vrednosti;
  • Aneks ugovora osiguranja života (ukoliko je odobren predujam);
  • Original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih;
  • Potvrdu o smrti, otpusnu lista iz bolnice i obdukcioni nalaz ukoliko je rađena obdukcija;
  • Dokaz o načinu nastanka nesrećnog slučaja (Zapisnik MUP-a o uviđaju, rešenje sudije za prekršaje, presuda i sl.);
  • Fotokopiju vozačke dozvole osiguranika ako je on u momentu saobraćajne nezgode upravljao motornim vozilom;
  • Fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu korisnika osiguranja overenu od strane zaposlenog lica Wiener Städtische osiguranja;
  • Instrukciju banke o načinu uplate na devizni/dinarski račun korisnika osiguranja, tj. IBAN kod.