Za stanovništvo

Postupak dobijanja drugog medicinskog mišljenja i podnošenja zahteva za lečenje u inostranstvu

Drugo medicinsko mišljenje možete zatražiti povodom bilo koje bolesti, a ne samo za bolesti koje su pokrivene Dopunskim uslovima za osiguranje lica za lečenje u inostranstvu uz osiguranje života – Wiener Doctors. Dobijanje drugog medicinskog mišljenja od strane asistentske kuće MediGuide je obavezan korak u slučaju da želite da ostvarite pravo po ovom dopunskom osiguranju, ukoliko je ugovoreno.

1. Nakon postavljene dijagnoze bolesti pozovite asistentsku kuću MediGuide na besplatan broj telefona 0800 800 805. Biće vam zatraženi osnovni podaci, kontakt telefon, e-mail, kao i broj polise osiguranja.

2. Kada dobije potvrdu da je vaša polisa važeća, MediGuide će vas obavestiti o svim koracima koje je neophodno preduzeti radi dobijanja drugog medicinskog mišljenja.

  • Biće vam poslata dokumentacija za davanje saglasnosti MediGuide-u da prikuplja i prosleđuje vašu medicinsku dokumentaciju u cilju dobijanja drugog medicinskog mišljenja, kao i dokumentacija o zaštiti podataka.
  • MediGuide će vas kontaktirati telefonom kako bi dobio informacije o istoriji bolesti, kao i o vašem trenutnom zdravstvenom stanju.
  • Kada prikupi celokupnu medicinsku dokumentaciju, MediGuide vam preporučuje tri vodeća svetska medicinska centra specijalizovana za konkretno zdravstveno stanje i pomaže  vam  u odabiru jednog od njih kome će proslediti vašu dokumentaciju.
  • Izabrani vodeći svetski medicinski centar angažuje se da izvrši nezavisnu analizu dostavljene medicinske dokumentacije i kompletnu reviziju predloženog načina lečenja što uključuje i preporuke u vezi sa mogućnostima lečenja, međunarodnim standardima nege, odnosno novodostupnim i dokazanim pristupima lečenja, na osnovu čega sačinjava drugo medicinsko mišljenje koje će vam MediGuide proslediti uz poštovanje svih propisa o čuvanju privatnosti medicinskih podataka.
  • Drugo medicinsko mišljenje će vam biti dostavljeno putem mejla. Osim nalaza drugog medicinskog mišljenja na mejl će vam biti poslati zaštićeni link i lozinka za pristup, gde možete preuzeti vašu Knjigu slučaja (Casebook). Knjiga slučaja predstavlja digitalnu evidenciju vašeg drugog medicinskog mišljenja kao pomoć i podrška u sledećoj fazi lečenja. Na vaš zahtev MediGuide će vam na kućnu adresu dostaviti Knjigu slučaja kao i drugo medicinsko mišljenje u papirnoj formi ili na USB-u koji će vam biti potrebni ako želite da podnesete zahtev za isplatu jednokratne naknade ili da nastavite lečenje na teritoriji Evrope.

3. U slučaju da drugo medicinsko mišljenje potvrdi dijagnozu bolesti koja je obuhvaćena pokrićem po Dopunskim uslovima za osiguranje lica za lečenje u inostranstvu uz osiguranje života – Wiener Doctors, imate pravo da podnesete Zahtev za naknadu troškova lečenja u inostranstvu po dopunskom osiguranju Wiener Doctors. Na samom obrascu je neophodno da označite koju vrstu zahteva podnosite, tj. da li želite da nastavite lečenje ne teritoriji Evrope (uz isključenje Švajcarske) ili želite isplatu jednokratne naknade. Uz popunjen obrazac zahteva neophodno je priložiti Knjigu slučaja (Casebook) sa drugim medicinskim mišljenjem izdatim od strane MediGuide asistentske kuće.

4. Ako ste se odlučili za nastavak lečenja, i u slučaju osnovanosti zahteva, izdaćemo vam Pismeno odobrenje na osnovu koga se obraćate MediGuide asistentskoj kući koja će vam ponuditi listu preporučenih bolnica na teritoriji Evrope (uz isključenje Švajcarske). U zavisnosti od vašeg zdravstvenog stanja, MediGuide će dogovoriti termin prijema sa izabranom bolnicom. Nakon toga biće vam organizovani prevoz i hotelski smeštaj, pregledi i potrebno lečenje u izabranoj ustanovi, kao i usluge prevođenja kada je to potrebno.