Za stanovništvo

Prijava osiguranog slučaja usled nastupanja teške bolesti ili izvršene hirurške intervencije

U slučaju nastupanja teške bolesti, nakon izvršene hirurške intervencije, Osiguranik je u obavezi da:

1. kada mu to zdravstveno stanje dozvoli, podnese zahtev za naknadu iz osiguranja (ispuni obrazac prijave štete).

2. da uz zahtev priloži svu neophodnu dokumentaciju:

PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA USLED NASTANKA TEŽE BOLESTI

  • Kompletna medicinska dokumentacija – fotokopija (original na uvid na zahtev Osiguravača)
  • Broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne bankokartice bez njenog serijskog broja)
  • Ostala dokumentacija na zahtev Wiener Städtische osiguranja

PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA USLED NASTUPANJA HIRURŠKE INTERVENCIJE

  • Kompletna medicinska i druga dokumentacija – fotokopija (original na uvid na zahtev Osiguravača)
  • Zdravstveni karton sa svim prilozima – fotokopija overena od strane zdravstvene Ustanove – isključivo na zahtev Osiguravača
  • Broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne banko-kartice bez njenog serijskog broja)
  • Ostala dokumentacija na zahtev Wiener Städtische osiguranja

3. Prijavu osiguranog slučaja može podneti isključivo osiguranik sam.

Nesrećni slučaj možete prijaviti slanjem mejla na adresu stete.ne@wiener.co.rs, pozivanjem Call centra 011 2209 800  i  0800 200 800 ili lično u najbližoj našoj poslovnici.

Obrasci za prijavu nesrećnog slučaja

NOVO! BRZA I LAKA PRIJAVA ŠTETE PREKO PORTALA!

Moj Wiener portal je mesto na kome imate mogućnost onlajn prijave šteta, tj. onlajn podnošenje zahteva za naknadu iz osiguranja. Pored toga imate pregledan i precizan uvid u osnovne informacije i trenutni status Vaših šteta: podatke o podnetim odštetnim zahtevima, status odštetnog zahteva, uvid u spisak dokumenata potrebnih za rešavanje odštetnog zahteva.

Registrujte se na Moj Wiener portal i prijavite štetu online, u svega par koraka!

Pomoću korisničkog imena i lozinke brzo i lako pristupate svom jedinstvenom korisničkom nalogu, dok uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.

Napomena: Ukoliko prvi put prijavljujete odštetni zahtev prijavu i dokumentaciju je potrebno poslati na gore navedeni mejl stete.ne@wiener.co.rs