Za stanovništvo

Prijava osiguranog slučaja usled nastupanja teške bolesti ili izvršene hirurške intervencije

U slučaju nastupanja teške bolesti, nakon izvršene hirurške intervencije, Osiguranik je u obavezi da:

  1. kada mu to zdravstveno stanje dozvoli, podnese zahtev za naknadu iz osiguranja (ispuni obrazac prijave štete).
  2. da uz zahtev priloži svu neophodnu dokumentaciju navedenu u popisu potrebne dokumentacije na samoj prijavi.
  3. Prijavu osiguranog slučaja može podneti isključivo osiguranik sam.

Prijava nesrećnog slučaja / prijava.ne@wiener.co.rs

Obrasci za prijavu nesrećnog slučaja