Za stanovništvo

Prijava štete po osnovu osiguranja lica za vreme puta i boravka u inostranstvu

U slučaju nastanka osiguranog slučaja za vreme puta i boravka u inostranstvu neophodno je pridržavati se sledećeg:

Po nastanku osiguranog slučaja, Osiguranik mora preduzeti sve što je u njegovoj moći kako bi se nastali troškovi sveli na razumnu meru.

 1. Ukoliko su procenjeni troškovi lekarskih usluga manji od 200 EUR, Osiguranik nije u obavezi da slučaj prijavi asistentskoj kući. U tom slučaju može sam platiti lekarske troškove, a sredstva refundirati kod Wiener Städtische osiguranja po povratku u zemlju prebivališta.
 2. Ukoliko troškovi lekarskih usluga prelaze iznos od 200 EUR, neophodno je izvršiti prijavu slučaja na način opisan u uputstvu Osiguravača koji se nalazi na poleđini polise osiguranja, a najkasnije pre nego što se izvrši plaćanje nastalih troškova pre napuštanja medicinske ustanove.
 3. U slučaju da Osiguranik sam snosi troškove lečenja, zahtev za naknadu troškova mora se podneti Osiguravaču najkasnije u roku od 30 dana od povratka u zemlju prebivališta ili u slučaju prevoza posmrtnih ostataka, 60 dana nakon smrti Osiguranika.
 4. Neophodna dokumentacija za podnošenje zahteva:
  • Fotokopija polise osiguranja ili broj polise
  • Pasoš – fotokopija (Prva stranica, stranice sa vizom i stranice na kojoj se nalaze ulazni i izlazni pečat zemlje destinacije putovanja. Ukoliko se troškovi lečenja potražuju za dete koje ne poseduje sopstveni pasoš, potreban je pasoš roditelja na čijem pasošu je dete prijavljeno).
  • Ukoliko se troškovi lečenja potražuju za maloletno lice: Izvod iz matične knjige rođenih – fotokopija
  • Kompletna medicinska dokumentacija, recepti, potvrde, računi
  • Izveštaj policije ukoliko je osigurani slučaj nastao u saobraćajnoj nezgodi – fotokopija
  • U slučaju smrti osiguranika – dokumenta sa službenom potvrdom o uzroku smrti, izjavom i izveštajem lekara koji je konstatovao smrt – fotokopija
  • Broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne banko-kartice bez njenog serijskog broja)
  • Sva druga dokumenta na zahtev Osiguravača

Šteta se može prijaviti slanjem mejla na adresu prijava.po@wiener.co.rs , pozivanjem Call centra 011 2209 800  i  0800 200 800 ili lično u najbližoj našoj poslovnici.

Obrasci za prijavu štete za vreme putovanja

Prateći aktuelnu situaciju izazvanu virusom Covid-19, Wiener Städtische osiguranje proširuje pokrića za osigurana lica Putnog zdravstvenog osiguranja u okviru VIP paketa – bez dodatnog plaćanja.

Pokrivanje dela troškova izazvanih pomenutim virusom važiće ukoliko se uz osnovno osiguranje dodatno zaključi i VIP pokriće.
Kliknite ovde za više informacija.