Za stanovništvo

Prijava štete po osnovu osiguranja lica za vreme puta i boravka u inostranstvu

U slučaju nastanka osiguranog slučaja za vreme puta i boravka u inostranstvu neophodno je pridržavati se sledećeg:

Po nastanku osiguranog slučaja, Osiguranik mora preduzeti sve što je u njegovoj moći, kako bi se nastali troškovi sveli na razumnu meru.

  1. Ukoliko su procenjeni troškovi lekarskih usluga manji od 200 Eur, Osiguranik nije u obavezi da slučaj prijavi asistentskoj kući. U tom slučaju može sam platiti lekarske troškove, a sredstva refundirati od WSO po povratku u zemlju prebivališta.
  2. Ukoliko troškovi lekarskih usluga prelaze iznos od 200 Eur, neophodno je slučaj prijaviti asistentskoj kući kako je određeno uputstvom Osiguravača koje se nalazi na poleđini polise osiguranja, a najkasnije pre nego što se izvrši plaćanje nastalih troškova pre napuštanja medicinske ustanove.
  3. U slučaju da Osiguranik sam snosi troškove lečenja, zahtev za naknadu troškova mora se podneti Osiguravaču najkasnije u roku od 30 dana od povratka u zemlju prebivališta ili u slučaju prevoza posmrtnih ostataka, 30 dana nakon smrti Osiguranika.

Prijava štete za vreme putovanja / prijava.po@wiener.co.rs

Obrasci za prijavu štete za vreme putovanja

Prateći aktuelnu situaciju izazvanu virusom Covid 19, Wiener Städtische osiguranje proširuje pokrića za osigurana lica Putnog zdravstvenog osiguranja u okviru VIP paketa – bez dodatnog plaćanja.

Pokrivanje dela troškova izazvanih pomenutim virusom važiće ukoliko se uz osnovno osiguranje dodatno zaključi i VIP pokriće.
Kliknite ovde za više informacija.