Za stanovništvo

Prijava štete nastale u transportu robe (Kargo i Odgovornost prevoznika)

Molimo Vas da se u slučaju nastupanja štetnog događaja pridržavate dole navedenih radnji, a sve u brze i kvalitetne procene i likvidacije nastale štete.

 • Preduzeti sve razumne mere potrebne da se izbegne/smanji veća šteta (npr. odvojiti oštećenu robu od neoštećene, a neoštećenu robu smestiti na sigurno mesto i sl.);
 • Po mogućstvu, fotografisati oštećenu robu pre i posle istovara;
 • U sva dokumenta o preuzimanju/predaji robe uneti zapažanja o eventualnom lošem pakovanju i slaganju, oštećenju/gubitku robe, i sl.;
 • Obavestiti Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd o šteti u što je moguće kraćem roku kako bismo u slučaju potrebe, organizovali procenu iste. Do dolaska našeg predstavnika ne menjati stanje, osim ako je ta promena potrebna radi sprečavanja daljeg uvećanja štete ili je to u javnom interesu;
 • Ako je u pitanju osiguranje robe u domaćem/međunarodnom prevozu, potrebno je podneti pismeni prigovor prevozniku odmah u slučaju oštećenja / gubitka robe uočenog prilikom njenog preuzimanja, ili u roku od tri dana od dana preuzimanja pošiljke u slučaju skrivenih šteta.
 • Priložiti kompletno ispunjen obrazac za Prijavu štete, kao i popunjenu Izjavu vozača o okolnostima kako je do nje došlo;
 • Dostaviti i ostala dokumenta koja su navedena u obrascu za Prijavu štete a sve u cilju brže obrade odštetnog zahteva;

Prijavu štete nastale u transportu robe možete izvršiti i slanjem mejla na adresu stete.im@wiener.co.rs , pozivanjem Call centra 011 2209 800  i  0800 200 800 ili lično u najbližoj našoj poslovnici.

SPISAK DOKUMENATA POTREBAN ZA REŠAVANJE ŠTETE:

 • Prevozna isprava – primerak na kome je primalac potvrdio prijem robe (ako je prijem izvršen).
 • Faktura, carinska deklaracija ili drugi dokument o vrednosti transportovane robe i iznos troškova.
 • Faktura ili drugi dokument o visini troškova transporta.
 • Zapisnik Policije ili nekog drugog nadležnog organa.
 • Zapisnik o pregledu i utvrđenoj šteti sastavljen u mestu opredeljenja i potpisan od strane primaoca robe i prevoznika.
 • Pisana izjava vozača o uzroku i okolnostima pod kojima je šteta nastala.
 • Druga dokumenta koja zatraži zaposleni kod osiguravača, zavisno od specifičnosti konkretnog slučaja

VAŽI ZA SVE

 • Za štete koje pretrpe PRAVNA LICA, neophodno je dostaviti instrukcije za plaćanje;
 • Za štete koje pretrpe FIZIČKA LICA, neophodno je dostaviti broj dinarskog tekućeg računa (potvrda banke ili fotokopija osnovne banko-kartice bez njenog serijskog broja).

Ukoliko se plaćanje ne vrši na tekući račun osiguranika odnosno oštećenika, priložiti njegovu pisanu izjavu o saglasnosti;

Obrasci za prijavu štete nastale u transportu robe

NOVO! BRZA I LAKA PRIJAVA ŠTETE PREKO PORTALA!

Moj Wiener portal je mesto na kome imate mogućnost onlajn prijave šteta, tj. onlajn podnošenje zahteva za naknadu iz osiguranja. Pored toga imate pregledan i precizan uvid u osnovne informacije i trenutni status Vaših šteta: podatke o podnetim odštetnim zahtevima, status odštetnog zahteva, uvid u spisak dokumenata potrebnih za rešavanje odštetnog zahteva.

Registrujte se na Moj Wiener portal i prijavite štetu online, u svega par koraka!

Pomoću korisničkog imena i lozinke brzo i lako pristupate svom jedinstvenom korisničkom nalogu, dok uputstvo za registraciju možete preuzeti ovde.

Napomena: Ukoliko prvi put prijavljujete odštetni zahtev prijavu i dokumentaciju je potrebno poslati na gore navedeni mejl stete.im@wiener.co.rs