Za stanovništvo

Prijava štete na imovini

Molimo Vas da se u slučaju nastupa štetnog događaja pridržavate niže navedenih radnji, a sve u cilju što brže i kvalitetnije procene i likvidacije štete koja se desila na osiguranom objektu:

 1. preduzeti sve da se ograniče štetne posledice nastalog osiguranog slučaja
 2. u roku od 3 (tri) dana od saznanja za slučaj, obavestiti osiguravača
 3. ukoliko je osiguravač obavešten usmeno, u naredna tri dana obavezno se prijava potvrđuje pismeno (popunjava se propisani obrazac u Filijali)
 4. do dolaska predstavnika osiguravača ne menjati stanje nastalo posle nastanka osiguranog slučaja izuzev ukoliko to nije neophodno zbog javnog interesa, sprečavanja povećanja štete ili nastavka proizvodnje

Za slučaj požara:

 • nastali slučaj prijaviti nadležnoj službi MUP a uz navođenje stvari koje su uništene zapisnik se prilaže osiguravaču zajedno sa popisom uništenih i oštećenih stvari uz približnu naznaku vrednosti što je pre moguće
 • ukoliko se radi o robi/zalihama prilažu se ulazne fakture

Za slučaj izliva vode:

 • osiguravaču se podnosti što je pre moguće popis uništenih i oštećenih stvari uz približnu naznaku vrednosti,
 • ukoliko se radi o robi/zalihama prilažu se ulazne fakture

Za slučaj provalne ili razbojničke krađe:

 • nastali događaj obavezno se prijavljuje MUP-u sa navođenjem ukradenih stvari,
 • osiguravaču se obavezno prilaže potvrda o izlasku predstavnika MUP-a na lice mesta
 • ukoliko se radi o razbojničkoj krađi dostavljaju se izjave svedoka
 • za ukradenu robu/zalihe prilažu se ulazne fakture
 • po potrebi se dostavljaju i knjigovodstvene kartice sa stanjem na dan krađe

Za slučaj loma mašina:

 • osiguranik je u obavezi da od strane ovlašćenog servisera ili drugog ovlašćenog stručnog lica dostavi Zapisnik o izvršenoj defektaži nastale štete na predmetu osiguranja i
 • Predračun/Račun o izvršenoj popravci sa propratnim Radnim nalogom. Obaveza Osiguravača je da u roku od 14 dana od dana dobijanja kompletne dokumentacije (štete se plaćaju po dostavljenim fakturama uz fiskalni račun) isplati opravdane zahteve za naknadu štete.

Za slučaj štete na usevima i plodovima:

 • osiguranik je u obavezi da Prijavu štete na usevima i plodovima tačno popuni i dostavi je na mail adresu: stete.im@wiener.co.rs
 • Osiguravač će u roku od tri dana izvršiti procenu štete u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje useva i plodova

Prijava štete na imovini / stete.im@wiener.co.rs

Obrasci za prijavu štete na imovini