For retail

Online form for complaints and suggestions

Unapred Vam se zahvaljujemo na vremenu koje ste izdvojili kako biste podelili sa nama Vaše utiske o zadovoljstvu našim uslugama i proizvodima, kao i o ostalim aspektima saradnje sa Wiener Städtische osiguranjem. Ukoliko želite da podnesete prigovor, ili da nam uputite svoje sugestije kako da poboljšamo našu saradnju, molimo Vas da popunite  formular u nastavku, ili to učinite na neki od ostalih načina za podnošenje prigovora i sugestija.

Prigovori podneti korišćenjem internet prezentacije Društva u periodu ponedeljak-petak nakon 17h i vikendom (subota i nedelja), smatraće se primljenim prvog sledećeg radnog dana (poštujući sve zakonom propisane državne praznike) i od tada počinje da teče rok za odgovor Društva.

Hvala Vam što ste podelili Vaše mišljenje sa nama.

Vaše Wiener Städtische osiguranje