For retail

Hospital charges

Kada uz osiguranje života odaberemo dopunsko pokriće – osigurali smo zdravlje i dugovečnost.

Različite zdravstvene okolnosti nas mogu dovesti u situaciju da neko vreme boravimo u bolnici. U takvim trenucima najmanje što želimo je da period proveden u bolnici postane finansijski teret. Želimo da ove brige budemo rasterećeni i mi i naši najbliži. Wiener Städtische osiguranje ima rešenje kako da budete spremni za takve situacije i na vreme osigurate finansijsku podršku.

Ko može biti osiguran?

Dopunsko osiguranje za pokriće dnevne naknade uz osiguranje života namenjeno je osiguranicima starosti od 0 do 64 godina, uz uslov da starost osiguranika u trenutku isteka ugovora ne može biti veća od 65 godina.

Način ugovaranja

Dodatno pokriće se ugovara na period od godinu dana, uz osnovno životno osiguranje. Može se automatski produžiti nakon isteka ugovorenog perioda uplatom premije osiguranja za sledeću godinu.

Ukoliko premiju dopunskog osiguranja plaćate godišnje, odloženost pokrića troškova zdravstvenih usluga je 2 meseca. Odloženost se ne primenjuje ukoliko postoji kontinuitet osiguravajućeg pokrića.

Osigurani slučaj

Osigurani slučaj po ovom dopunskom riziku predstavlja:

  • boravak osiguranika u bolnici zbog lečenja usled bolesti,
  • boravak osiguranika u bolnici zbog lečenja od posledica nesrećnog slučaja
  • porođaj u bolničkim ili vanbolničkim uslovima.

Pravo na isplatu dnevne naknade ostvaruje se za svaki dan proveden u bolnici na lečenju, u maksimalnom trajanju od 180 dana tokom celog životnog veka, bez obzira na broj zaključenih polisa. Isplata dnevne naknade odobrava se za boravak u zdravstvenim ustanovama državnog i privatnog sektora.

Za lečenje od posledica nesrećnog slučaja, hirurške intervencije u dnevnoj bolnici i za svaki dan lečenja u kontinuitetu posle 21. dana, isplaćuje se dvostruki iznos naknade.

Za porođaje u bolnici koji zahtevaju boravak do pet dana isplaćuje se jednokratna naknada u visini petostrukog iznosa ugovorene dnevne naknade. Za svaki naredni dan proveden u bolnici isplaćuje se ugovorena dnevna naknada.

Osiguran slučaj ne podrazumeva pokriće dnevnih troškova bolničkog lečenja započetog pre početka osiguranja, trudnoće nastale pre početka osiguranja, održavanja trudnoće i pripreme za porođaj, estetskih zahvata koji nisu medicinski neophodni, stacionarno lečenje zuba i drugih oblika boravka u bolnici bliže opisanih u Uslovima osiguranja.

Premija osiguranja

Premija osiguranja za pokriće dnevne naknade koja se može ugovoriti:

Dnevna naknada
Plaćanje u evrimaPlaćanje u dinarima
5 €625,00 RSD
10 €1.250,00 RSD
20 €2.500,00 RSD
40 €5.000,00 RSD
80 €10.000,00 RSD

Uplate se mogu vršiti u dinarima ili evrima, u zavisnosti od valute plaćanja premije osnovnog životnog osiguranja.