For retail

Health care costs

Kada uz osiguranje života odaberemo dopunsko pokriće – osigurali smo zdravlje i dugovečnost.

Želite da aktivno vodite brigu o svom zdravlju i zdravlju svoje porodice? Potrebna vam je redovna provera zdravstvenog stanja, bez dugačkih procedura zakazivanja, koja pruža mogućnost obavljanja pregleda i analiza na jednom mestu? Wiener Stadtische osiguranje ovim dopunskim osiguranjem omogućava jedan sistematski pregled godišnje za odrasle ili decu, kao i određene dodatne preglede i dijagnostičke procedure na indikaciju ovlašćenog lekara sa sistematskog pregleda.

 Ko može biti osiguran?

Dopunsko osiguranje za pokriće troškova zdravstvenih usluga namenjeno je osiguranicima starosti od 0 do 64 godine, uz uslov da starost osiguranika u trenutku isteka ugovora ne može biti veća od 65 godina.

Način ugovaranja

Dodatno pokriće se ugovara na period od godinu dana uz osnovno životno osiguranje. Može se automatski produžiti nakon isteka ugovorenog perioda uplatom premije za sledeću godinu.

Ukoliko premiju dopunskog osiguranja plaćate godišnje, odloženost pokrića troškova zdravstvenih usluga je 2 meseca. Ukoliko premiju dopunskog osiguranja plaćate mesečno, kvartalno ili polugodišnje, odloženost pokrića troškova zdravstvenih usluga je 6 meseci. Odloženost se ne primenjuje u slučaju obnove ugovora o osiguranju, ukoliko postoji kontinuitet osiguravajućeg pokrića.

Osigurani slučaj

Osigurani slučaj je medicinski opravdani tretman (sistematski pregled, dodatni pregledi i dijagnostičke procedure) obavljen tokom osiguranog perioda.

Sistematski pregled žene: Laboratorijske analize (sedimentacija, KKS + LF, ukupni holesterol, trigliceridi, LDL, HDL holesterol, indeks ateroskleroze, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT); spirometrija; UZ abdomena; ginekološki paket (ginekološki pregled, kolposkopija, PAPA, UZ pregled, palpatorni pregled dojki); internistički pregled  sa EKG

Sistematski pregled muškarci: Laboratorijske analize (sedimentacija, KKS + LF, ukupni holesterol, trigliceridi, LDL, HDL holesterol, indeks ateroskleroze, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT); spirometrija; UZ abdomena; pregled urologa (sa UZ testisa po proceni urologa); internistički pregled  sa EKG

Isključivo na indikaciju ovlašćenog lekara sa sistematskog pregleda, mogu se  dodatno sprovesti pregledi i analize u cilju ispitivanja:

a) UZ pregled dojki i UZ aksila, supra i infraklavikularnih regija za žene
b) FT4, TSH
c) PSA za muškarce

Sistematski pregled za decu (do 2 godine): pregledi pedijatra pred redovnu vakcinaciju prema kalendaru (najviše 3 pregleda u godini osiguranja); 1 UZ kukova; laboratorijske analize (KKS sa Le formulom, urin)

Sistematski pregled za decu (2-7 godina): pregled oftalmologa; pregled fizijatra; pregled ORL specijaliste; pregled logopeda; laboratorijske analize (KKS, urin, šećer)

Sistematski pregled za decu (7-18 godina): pregled oftalmologa; pregled fizijatra; pregled stomatologa; laboratorijske analize (KKS, šećer, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, gvožđe, urin)

Dijagnostičke procedure (maksimalno 3 u toku osiguranog perioda) podrazumevaju sledeće zdravstvene usluge:

1. Magnetna rezonanca (MR) i kompjuterizovana tomografija – skener (CT), sa i bez kontrasta
2. Dijagnostičke endoskopske procedure – gastroskopija i kolonoskopija sa biopsijom odnosno punkcijom u okviru istog akta.

Ovim dopunskim osiguranjem nisu pokrivene: MR ili CT koronarografije; MR ili CT enterografije kao i ostale endoskopske procedure.

Sistematski pregledi i dijagnostičke procedure, u okviru Dopunskog osiguranja za pokriće troškova zdravstvenih usluga moći će da se obavljaju u sledećim medicinskim ustanovama:

  • Sistematski pregled: ZAVOD EGZAKTA MEDIKA (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Čačak i Kikinda)
  • MR i CT: EURODIJAGNOSTIKA (Beograd i Niš), NEOMAG (Niš) i MAG-MEDICA (Novi Sad)
  • Endoskopski pregledi: VUK PRIMA (Beograd)

Obavezan uslov za korišćenje zdravstvenih usluga je zakazivanje pregleda  pozivanjem Medicinskog call centra Wiener Städtische osiguranja na broj telefona 011 22 09 808 i putem mejla dzocallcentar@wiener.co.rs.

Premija osiguranja

Cena ovog dopunskog osiguranja je fiksna i iznosi 90 €, odnosno 11 250 RSD i plaća se u istoj valuti i dinamici kao i ugovoreno životno osiguranje (godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mesečno plaćanje).

Sistematski pregledi i dijagnostičke procedure, u okviru Dopunskog osiguranja za pokriće troškova zdravstvenih usluga moći će da se obavljaju u sledećim medicinskim ustanovama:

GradUstanovaAdresaSistematski pregledMRCTEndoskopski pregledi
BeogradZAVOD EGZAKTA MEDIKA22. Oktobra 16, Zemun*
BeogradEURODIJAGNOSTIKA BEOGRADČingrijina 16**
BeogradPOLIKLINIKA VUK PRIMAHadži Prodanova 20*
NišEURODIJAGNOSTIKA NIŠRentgenova bb*
NišDC NEOMAGIX brigade 1**
Novi SadMAG-MEDICAFutoška 107*
Novi SadZAVOD EGZAKTA MEDIKAŠumadijska 15*
KragujevacZAVOD EGZAKTA MEDIKAAtinska 1*
ČačakZAVOD EGZAKTA MEDIKABulevar oslobođenja 33*
KikindaZAVOD EGZAKTA MEDIKASvetosavska 43*

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi.

Posebni uslovi za dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života