Za stanovništvo
English

Best Doctors

Best Doctors

Uz Wiener Stӓdtische dopunsko osiguranje obezbedite sebi ili svojim najbližima najstručnije lekare i vrhunsku medicinsku opremu i negu širom sveta.

Wiener Stӓdtische Best Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita.

Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja.

"

Zdravlje ne mora da bude privilegija malobrojnih!

I Vi možete da imate na raspolaganju vrhunski tim lekara koji će učiniti sve da Vam pomogne. 

"

Polisa Wiener Stӓdtische Best Doctors pruža pokriće za medicinsko lečenje i postupke van Srbije, za sledeće bolesti:

 • Tretman kancera - lečenje svih malignih tumora uključujući leukemiju, sarkom i limfom (osim kožnog limfoma) koje karakteriše nekontrolisani rast, širenje malignih ćelija i invazija na tkiva, kao i lečenje bilo kojih premalignih tumora i karcinoma in-situ koji su ograničeni na epitel iz koga potiču i nisu se raširili na stromu ili okolna tkiva;  
 • Koronarna bajpas hirurgija (miokardijalna revaskularizacija) - podvrgavanje hirurškom zahvatu na savet kardiologa konsultanta radi korekcije suženja ili blokade jedne ili više koronarnih arterija premošćavanjem srčane arterije presađivanjem tkiva;
 • Zamena srčanog zaliska - podvrgavanje hirurškom zahvatu na savet kardiologa konsultanta radi zamene ili lečenja jednog ili više srčanih zalistaka;
 • Donacija organa / transplantacija tkiva - hiruruška transplantacija u kojoj osiguranik dobija bubreg, deo jetre, plućno krilo, deo pankreasa ili koštane srži (autologne ili alogene) od živog kompatibilnog donora;
 • Neurohirurgija - svaka hirurška intervencija mozga, nekih drugih intrakranijalnih struktura, kao i benignih tumora na kičmenom stubu;

Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja.

Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta.

Saznajte više :  http://www.wiener.co.rs/Best-Doctors

Starost osiguranika

Godišnja premija osiguranja

od 0 do 18 god. 

73,29 €

od 19 do 64 god.

173,09 €

od 65 do 74 god.

271,20 €

Dopunsko osiguranje Best Doctors ugovara se isključivo uz životno osiguranje, i to uz:

 • mešovita životna osiguranja (Classic, Futura, 3D, Moja dobit)
 • Riziko osiguranje
 • Senior osiguranje
 • ugovore koji su na zahtev klijenata preneti iz Wiener Stӓdtische osiguranja u Austriji i za koje su izdate polise od strane Wiener Stӓdtische osiguranja a.d.o. Beograd

Osnovni uslovi za ugovaranje ovog osiguranja:

 • Osigurati se mogu lica starosti od 14 do navršene 65 godine života;
 • Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1 godinu, a najviše na 20 godina.

Dopunsko osiguranje se ugovara na isti period kao i ugovor o osiguranju života.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .

Obrasce za prijavu osiguranog slučaja možete preuzeti ovde.