Za stanovništvo
English

Privremena lična renta

Privremena lična renta

Koliko puta ste rekli kako vreme brzo prolazi? Sa godinama se smanjuje naša radna sposobnost i životna energija koju smo nekada imali, a odlaskom u penziju smanjiće nam se i prihodi na koje smo navikli. 

Zato je potrebno je da o starosti razmišljamo na vreme i da ulažemo u svoju bezbrižnu budućnost.

Rentno osiguranje sa jednokratnom uplatom je proizvod životnog osiguranja kojim ćete obezbediti sebi redovne dodatne prihode. Naknada iz osiguranja Vam se isplaćuje u obliku rente na mesečnom nivou, već od narednog meseca nakon uplate. Vaše zdravstveno stanje ne utiče na premiju i iznos lične rente.

Šta dobijate ovim osiguranjem?

  • Jednokratnom uplatom privremene lične rente, obezbedićete sebi finansijsku sigurnost u vidu redovnih mesečnih primanja;
  • Ukoliko se ugovori garantovani period isplate rente, naslednicima će se renta isplaćivati  i u slučaju smrti osiguranika, do isteka garantovanog perioda;
  • Jednom godišnje isplaćuje se i dobit koja je ostvarena tokom prethodne godine.

MUŠKARAC, 65 GODINA

 

Garantovani period

10 godina

Trajanje osiguranja

20 godina

Jednokratna premija

20.000 €

Iznos mesečne rente

112 €

ŽENA, 65 GODINA

 

Garantovani period

10 godina

Trajanje osiguranja

20 godina

Jednokratna premija

20.000 €

Iznos mesečne rente         

104 €

  • Osigurati se mogu lica od navršene 50. do 75. godine života;
  • Visinu  rente koju ćete primati birate sami, kao i period isplate koji može biti od godinu dana do 20 godina;
  • Mesečna renta ne može biti manja od 50 €, što u sprezi sa trajanjem osiguranja uslovljava i iznos minimalne jednokratne uplate.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.rs .