Za stanovništvo
English

Porodični sef

Porodični sef

Iako znamo da je novac najlakše potrošiti, kupujemo stvari koje nam nisu neophodne, ne razmišljajući mnogo o budućnosti. 

Uvedite još danas dobre navike u svoj život: Porodični sef je osiguranje sa jednokratnom uplatom koje štiti ono najvrednije, život, a predstavlja i sigurnu investiciju na duži period. Trajanje ovog osiguranja može biti minimum 5 a maksimum 25 godina.

"

Porodični sef - po Vašoj meri!

"

Glavna karakteristika ovog proizvoda životnog osiguranja je fleksibilnost ulaganja novca. Tri različita nivoa  Porodičnog sefa daju Vam mogućnost da kombinujete elemente osiguranja i štednje prema Vašim potrebama.

"

Uz životno osiguranje pametno ćete uložiti svoj novac u ono najvrednije – život, istovremeno štedeći kako biste lakše dostigli svoje želje i snove.

"

 

Tri nivoa 

1. nivo : osiguranje

2. nivo: štednja

3. nivo: štednja + osiguranje